Voiko yritys kieltää työntekijäänsä omistamasta kilpailevan yrityksen osakkeita? Työnantaja on tässä tapauksessa suuri kansainvälinen yritys. Yritys, jonka osakkeita ollaan ostamassa on uusi pieni suomalainen, osittain samalla alalla toimiva yritys. Työntekijä ostaisi alle 10% osuuden eikä muulla tavoin osallistuisi yrityksen toimintaan.

1 vastaus


1 vastausta

Lain mukaan työntekijän työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa voidaan rajoittaa vain hyvin tiukoin edellytyksin. Työsopimuslain mukaan rajoituksiin tarvitaan erityisen painava alaan liittyvä syy, joka useilla esimerkiksi asiantuntijatyöhön perustuvilla teknologiayrityksillä onkin. Rajoitus saa kuitenkin koskea vain työn tekemistä kilpailijalle tai sitten kilpailevan toiminnan harjoittamista työntekijän omaan lukuun - eli toisin sanoen oman yrityksen perustamista. Rajoitus ei saa ulottua myöskään missään tilanteessa vuotta pidemmälle työsuhteen päättymisestä.

Kuvailemassanne tilanteessa rajoitus ei voi olla sallittu minkäänlaisena kilpailunrajoituksena, koska kyseessä ei ole kilpailevan toiminnan harjoittaminen, sillä työntekijän ei ole tarkoitus edes osallistua kilpailijayrityksen toimintaan. Myöskään kyseessä ei ole työsopimuslaissa määritelty kielletty kilpailuteko, jolla tarkoitetaan työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa, joka aiheuttaisi työnantajalle ilmeistä vahinkoa.

Periaatteessa kilpailukiellosta voidaan sopia myös äsken mainittua ankarammin, mutta vain mikäli työntekijä on työssään esimiesasemassa tai muussa selkeästi itsenäisessä työtehtävässä. Rajoitus voi tällöinkin olla löyhempi ainoastaan kilpailukiellon keston ja sen rikkomisesta maksettavan sopimussakon osalta.

Toisin päin kilpailukielto voisi olla mahdollinen. Eli pieni osakeyhtiö voisi hyvinkin osakassopimuksessaan kieltää osakkaitaan työksentelemästä kilpailijayritykselle. Toisin päin rajoitusta ei voida perustella millään seikalla, koska muut kuin työsopimuslain sallimat työsopimuksen ehdot eivät ole lain mukaisia.

Vielä eräs olennainen seikka, joka liittyy työsopimukseen. Ette ollut määritellyt, että oliko tästä rajoituksesta kilpailijayrityksen osakeomistukseen laadittu määräys työsopimukseenne, vai perustuiko rajoitus vain työnantajan ilmoitukseen. Mikäli rajoitus ei edes perustunut työsopimuksen ehtoihin, ei työnantajalla olisi mitään keinoa puuttua asiaan. Muutokset työsopimukseen vaativat aina molempien osapuolten hyväksynnän.

Vaikka määräys olisikin perustunut työsopimuksen ehtoihin, ei sillä näytä olevan lainmukaista perustaa. Tästä syystä sen voisi halutessaan riitauttaa tuomioistuimessa ja joko vaatia työsopimuksen kyseistä ehtoa mitätöitäväksi tai ainakin sopimusta kohtuullistettavaksi. Molemmat perusteet löytyvät työsopimuslaista.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »