rakennutin paritalon yksityishenkilönä myyntitarkoituksella, sopimus rakentamisesta tehtiin oy muotoisen rakennusyhtiön kanssa. myin molemmat . vuositarkastuksen yhteydessä huomattiin korjaustarpeita, tässä vaiheessa kyseinen rakennusfirma oli mennyt konkurssiin, joten jouduin itse vastuuseen korjausvelvotteista. huomasin kuitenkin että rakennusaikaisia maksuja tehdessäni ensimmäinen maksu on maksettu yhtiölle joka on edelleen toiminnassa jolla on toimialakuvauksena rakentaminen ja remontointi ja alatoiminimenä kyseinen konkurssiin mennyt firma, onko minulla mahdollisuus hakea tältä toiminnassa olevalta yhtiöltä korvauksia maksamistani korjauskustannuksilta ?

1 vastaus


1 vastausta

Mikäli tarkoititte alatoiminimellä aputoiminimeä, joka tarkoittaa siis järjestelyä, jossa yritys hoitaa osan toiminnastaan erillisen ns. aputoiminimen kautta - esimerkiksi silloin, jos yritys toimii usella eri toimialalla, niin vastaus kysymykseenne on melko yksinkertainen. Nimittäin aputoiminimi ei muodosta itsessään mitään varsinaisesta yrityksestä erillistä yksikköä vaan toimintaa harjoittaa yritys, jonka nimissä aputoiminime on rekisteröity. Tämä yritys on myös täysimääräisesti vastuussa kaikista aputoiminimellään tekemistään velvoitteista.

Kuitenkin mainitsitte, että aputoiminimeä kantanut yritys oli mennyt konkurssiin. Mikäli tilanne oli se, että oy muotoisella yrityksellä oli samanniminen aputoiminimi ja koko yritys meni konkurssiin, mutta jokin toinen yritys osti konkurssipesältä aputoiminimen osana konkurssiyrityksen liiketoimintaa, jota tämä uusi yritys on lähtenyt jatkamaan, niin on todennäköistä että ette saa korvauksianne perittyä tältä uudelta yritykseltä. Tämä johtuu siitä, että teidän olisi pitänyt konkurssimenettelyn yhteydessä "valvoa velkojanne" eli vaatia velkoja maksettavaksi, jolloin ne olisi otettu huomioon konkurssimenettelyssä ja olisitte kenties saanut jonkinlaista katetta saatavillenne. Tässä vaiheessa on kuitenkin jo liian myöhäistä.

Mikäli erehdyitte siitä, että alkuperäinen yritys olisi mennyt konkurssiin tai sitten alkuperäinen yritys päätyi jatkamaan toimintaansa konkurssiuhasta huolimatta, niin siinä tapauksessa voitte menestyksekkäästi jatkaa velkojenne perimistä. Kuitenkin muistakaa ottaa huomioon, että mikäli velan syntymisestä on jo aikaa, niin velka vanhenee kolmessa vuodessa, mikäli ette tee sen suhteen uusia maksuvaatimuksia. Muistakaa siis olla siinä suhteessa ajoissa.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »