Osakeyhtiöllä on äänivallattomia osakkeita. Onko näillä osakkeilla oikeus olla päättämässä yrityksen mahdollisesta osingon jaosta vai koskeeko äänettömyys myös osingon jakoa?

1 vastaus


1 vastausta

Äänivallattomien osakkeiden tuottamat oikeudet yhtiön päätöksenteossa riippuvat olennaisesti ja lähes yksinomaan yhtiöjärjestyksen määräyksistä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan siis määrittää ovatko äänivallattomat osakkeet sellaisia, että ne ovat äänivallattomia vain tietyissä asiakysymyksissä vai kaikissa asioissa.
Jos siis äänivallattomat osakkeet ovat äänivallattomia yhtiöjärjestyksen mukaan, eikä äänivaltaisuuteen ole määritelty mitään poikkeuksia esimerkiksi niin, että äänivalltomille osakkeille tulisi maksaa yhtiön jakopäätöksestä riippumatonta osinkoa. Jos äänivallattomat osakkeet oikeuttavat edellä kuvatulla tavalla aina osinkoon, niin osakeyhtiölain mukaan, mikäli yhtiö ei ole maksanut osinkoa näille osakkeille 8 kk kuluttua tilikauden päättymisestä, äänivallaton osake muuttuu äänioikeudelliseksi kaikissa asioissa, jos yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty. Tällöin osake oikeuttaisi myös osingonjaosta päättämiseen.

Lyhyesti sanottuna, suosittelen käymään läpi yhtiöjärjestyksen määrykset aiheesta ja toimimaan sen mukaisesti. Jos muusta, kuin äänivallattomuudesta ei ole mainittu, eikä äänivallaton osake oikeuta automaattisesti yhtiön päätöksistä riippumattomaan osinkoon, niin on oletettavaa, että äänivallattomalla osakkeella ei voi päättää osingonjaosta yhtiössä.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »