Meillä on avioero meneillään.. Voiko aviopuoliso vaatia firman rahoista/omaisuudesta puolet.. Koska olen itse hankkinut kaikki rahat jne. firmaan... Voiko näissä asioissa käyttää
muuta menetelmää (kohtuulistaa asiaa)
Avioehtoa ei ole ja molemmat on firmassa
osakkaana...

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Lähtökohtaisesti tilanteessa, jossa avioehtosopimusta ei ole, on molemmilla puolisoilla avioliittolain mukaisesti avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Sen perusteella saavat kumpikin puoliso omaisuuden osituksessa puolet omaisuuden säästöstä, ellei omaisuudesta ole määrätty avioehtosopimuksessa. Kun avioeroa koskeva asia on vireillä, taikka avioliitto on purkautunut, on omaisuuden ositus toimitettava lain edellyttämällä tavalla, jos puoliso sitä vaatii.

Jos puoliso on käyttänyt muuta kuin avio-oikeuden alaista omaisuuttaan sellaisen omaisuuden parantamiseen, johon toisella puolisolla on avio-oikeus, saa hän vastiketta avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta.

Omaisuuden ositusta voidaan sovitella, jos ositus muutoin johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Sovittelua harkittaessa otetaan huomioon erityisesti avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja kartuttamiseksi, sekä muut puolisoiden taloutta koskevat asiat. Sovittelussa voidaan määrätä, että puoliso ei saa avio-oikeuden nojalla toisen puolison omaisuutta tai kyseistä oikeutta rajoitetaan. Osituksen sovittelua koskeva vaatimus voidaan tehdä joko osituksessa tai osituksen jälkeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »