Hei,
Toiminimeni haettiin konkurssiin jonka toiminta on lopetettu muutama päivä aikaisemmin.
Toiminimellä ei ole omaisuutta, kuten ei omistajallakaan(ulosotossa jo varattomaksi todettu). Ilmoitin käräjäoikeudelle että vastustan konkurssia koska toiminta ja toiminimi on jo lopetettu eikä varallisuutta/omaisuutta ole yrityksellä eikä omistajalla joten kukaan velkojista ei saa konkurssimenettelyllä suorituksia velkoihin. Kuinka todennäköistä on että konkurssihakemus poistetaan? Entä minkälainen konkurssi prosessi tulee olemaan/jos tulee kun mitään omaisuutta tai varallisuutta ei ole? Olisi kiva tietää miten tässä asiat etenee.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Jos velkojan saatava on vähäinen ja konkurssiin asettamista olisi pidettävä konkurssimenettelyn kustannuksiin ja konkurssimenettelystä saatavaan hyötyyn nähden ilmeisen epätarkoituksenmukaisena tai selvästi hyvän perintätavan vastaisena, velkojan konkurssihakemus on jätettävä tutkimatta.

Konkurssimenettely alkaa käräjäoikeuden asettaessa velallisen konkurssiin, joko velallisen tai velkojan hakemuksesta. Tämän jälkeen tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja selvittää konkurssipesän. Menettely päättyy lopputilityksen laatimiseen ja hyväksymiseen.
Tuomioistuimen on tehtävä päätös konkurssin raukeamisesta, jos konkurssipesän varat eivät riitä menettelyn kustannusten suorittamiseen eikä kukaan velkojista ota kustannuksista vastatakseen taikka jos velkojille konkurssipesän varoista tuleva kertymä jäisi niin vähäiseksi, ettei konkurssin jatkamista voida sen vuoksi pitää tarkoituksenmukaisena.

Konkurssia kuitenkin voidaan jatkaa julkisselvityksenä, jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »