Mihin instassiin, viranomaiselle voi tehdä: valituksen, kantelun, rikosilmoituksen tms.
Eli mikä on oikea termi - taho johon olla yhteydessä? Kuinka pitkä on ns. valitusaika jos Ry:n hallituksen päätöksiä ei voi hyväksyä?
Kyseessä on ,että yhdistyksen hallituksessa on sääntöjen vastainen jäsen ja hallitus on tehnyt päätöksiä jotka eivät ole hyväksyttäviä.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsen saa moittia yhdistyksen hallituksen päätöstä, kun hallitus on käyttänyt yhdistyksen päätäntävaltaa. Päätöstä voi moittia, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Tämä tapahtuu yhdistyksen hallitusta vastaan ajettavalla kanteella tuomioistuimessa. Henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen, ei kuitenkaan ole oikeutta nostaa moitekannetta. Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Päätös voi olla myös mitätön, jos se loukkaa sivullisen oikeutta, vähentää yhdistyksen jäsenellä sääntöjen mukaan olevaa erityistä etua yhdistyksessä taikka sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta. Tällöin yhdistyksen jäsen tai se, joka katsoo päätöksen loukkaavan oikeuttaan, voi nostaa kanteen hallitusta vastaan sen vahvistamiseksi, että päätös on mitätön. Päätöksen mitättömyys eroaa moitteenvaraisuudesta siten, että mitättömyyteen vedottaessa ei ole määräaikaa. Mitätön päätös ei voi siis korjautua ajan kuluessa.


Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »