Millainen prosessi olisi rekisteröidyn yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan erottaminen, jos voidaan epäillä että hän on käyttänyt väärin allekirjoitusoikeuttaan?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottamiseen, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, jos hän on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen, tässä tapauksessa hallituksen puheenjohtajan, erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, ellei yhdistyksen säännöissä ole toisin määrätty. Kokouskutsussa tulee myös olla maininta hallituksen puheenjohtajan erottamisesta, että päätöksen tekeminen asiasta kokouksessa on mahdollista. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen päätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Tilanteessa kannattaa muistaa myös huolehtia asianmukaisesta nimenkirjoittajan muutoksesta. Nimenkirjoittajien muutokset ilmoitetaan yhdistysrekisteriin. Ilmoitettaessa uusi puheenjohtaja, hän allekirjoittaa ilmoituksen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »