Mistä voisi löytää mallin saneeraushakemuksesta. Vaikka vapaamuotoinen hakemuskin kelpaa, mutta, varmaan tietyt muoto seikat olisi hyvä olla kunnossa. Tarvittavat liitteet kyllä on jo mutta ei ole tietoa hakemus mallista ja saneeraus ohjelman luonnos pohjasta.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta on toimitettava tuomioistuimen kansliaan kirjallisena. Hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys velallisesta. Velallisen on lisäksi liitettävä hakemukseensa selvitys velkojistaan, veloistaan ja niiden vakuuksista sekä taloudellisesta tilanteestaan.

Jollei hakemusta ole tehty yhdessä vähintään kahden velkojan kanssa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä velallisen tunnetuista veloista ja jotka eivät ole laissa tarkoitettuja velallisen läheisiä, velallisen on selvitettävä taloudellisten vaikeuksiensa keskeiset syyt. Lisäksi tulee selvittää, miten velallisen toimintaa on tarkoitus tulevaisuudessa jatkaa sekä millä varoilla saneerausmenettelyn kustannukset katetaan ja miten velallinen kykenee maksamaan ne velat, jotka eivät kuulu saneerausvelkoihin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »