Mitä yhteistä on harmaalla taloudella sekä tilaajavastuulla?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!
Harmaaseen talouteen kuuluu, että yritys pyrkii hankkimaan itselleen taloudellista etua kilpailijoihin nähden laiminlyömällä lakisääteiset velvoitteet tai hyödyntämällä vuokratyössä tai alihankkijana sellaista yritystä, joka ei huolehdi lakisääteisistä velvoitteistaan. Tilaajavastuulla pyritään estämään tällaista toimintaa. Tilaajavastuusta säädetään tilaajavastuulaissa, jonka mukaan työn tilaajan on ennen vuokratyö- tai alihankintasopimuksen tekemistä hankittava selvitykset sopimuskumppanin lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta. Jos yritys ei tee tilaajavastuulaissa säädettyjä selvityksiä, sille voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.
Tilaajavastuulla ja harmaalla taloudella ei siis varsinaisesti ole mitään yhteistä, vaan tilaajavastuu on keino ehkäistä harmaata taloutta ja pimeän työvoiman käyttöä asettamalla tilaajalle selvitysvelvoitteita rangaistuksen uhalla.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »