Henkilä teki viimevuonna "joululehden" jossa oli pieni juttu yhdistyksestämmä ja meidän piti siitä pieni summa tukeakin saada joka jäi saamatta. Nyt meihin otetttiin yhteyttä ja kerrottiin että kyseinen henkilö tekee uutta julkaisua ja oli kertonut lehden erityisesti kertovan meidän toiminnasta ja tukee meidän toimintaamme. Meihin henkilö ei ole ollut yhteydessä tänä vuonna,eikämitää juttuakaan ole meistä ainakaan tietääksemme tehty.Koemme tämän henkilön tekemän ns. mainonnan meidän yhdistyksen nimelle haittaavan meidän julkisuuskuvaamme . Henkilö siis kerää avustuksia lehtensä julkaisuun ja mainostaa samalla lehdessä olevan erityisesti meistä juttu ja tukevansa meidän toimintaa. Mitä voimme tehdä?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!
Tilanteeseen voidaan soveltaa lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Sen 1§:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Lisäksi lain 2§:ssä säädetään, että elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.
Toisen yhdistyksen nimenkäyttö markkinoinnissa ilman lupaa voidaan katsoa sopimattomaksi menettelyksi elinkeinotoiminnassa. Lisäksi, jos lehteä laativa henkilö ei edes aio tehdä juttua yhdistyksestä, vaikka hän niin mainostaakin, markkinointia voidaan pitää totuudenvastaisena ja harhaanjohtavana.
Lain vastaisesti toimivaa elinkeinoharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta sopimatonta menettelyään. Kiellon antaa hakemuksesta markkinaoikeus. Toinen lievempi vaihtoehto on pyytää asiassa lausuntoa Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivalta liiketapalautakunnalta. Lautakunta ei voi sitovalla tavalla kieltää sopimatonta menettelyä, mutta tosiasiallisesti sen ratkaisuja noudatetaan hyvin. Lausunnon etuna on sen muun muassa sen nopeus ja sitä voidaan pyytää käyttäen erityisiä lomakepohjia. Lausunnon käsittelystä peritään aina lausuntomaksu, joka kuitenkin jää hyvin todennäköisesti pienemmäksi kuin tuomioistuinmenettelystä koituvat kustannukset. Aivan ensisijaisesti kannattaa kuitenkin pyrkiä sovintoon lehteä julkaisevan henkilön kanssa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »