Urheiluseurassani on talkoo velvoite. En ole osallistunut talkoisiin. Sain karenssia 4 viikkoa Urheiluseuran toiminnasta ja tilojen käytöstä.Onko laillista velvoittaa talkoisiin jäseniään, jotka maksavat myös jäsenmaksua seuraan? Koen karenssin erittäin häpeyttävänä ja henkilöä loukkaavana toimena. En pystynyt estämään itseäni kohtaan suunnattua karenssia edes sakkomaksuin.

1 vastaus


1 vastausta

Esittämänne kysymys on juridisesti vaikea, sillä se asettuu eräänlaiseen lain katvealueeseen. Nimittäin perinteisesti yhdistyksille on perustuslain yhdistymisvapauden perusteella annettu hyvinkin suuri valta soveltaa omia sääntöjään. Lähtökohtaisesti katsotaan, että se, joka vapaaehtoisesti liittyy yhdistyksen jäseneksi sitoutuu myös noudattamaan sen sääntöjä.

Yhdistys voi myös täysin laillisesti määrätä jäsenilleen sanktoita, jotka voivat olla rahallisia tai sitten esimerkiksi karensseja yhdistystoiminnasta tai jopa äärimmäisenä keinona jäsenyyden irtisanominen eli yhdistyksestä erottaminen. Ainoa rajoitus näille sanktioille sen lisäksi, että niiden tulee olla kohtuullisia suuruudeltaan, on se, että ne on oltava riittävän selkeästi yksilöityinä yhdistyksen säännöissä. Pelkkä käytäntö tai tapa ei siis riitä perusteeksi.

Toisin sanoen, riippuu yhdistyksen säännöistä, onko siellä jäsenille asetettu velvollisuus tarvittaessa osallistua talkootöihin määräaikaisen karenssin uhalla? Jos on, niin luultavasti ette voi tehdä asialle paljoakaan, mutta jos ei, niin silloin kyseessä on perusteeton sanktio, jonka voitte hyvin riitauttaa oikeudessa. Se, että teiltä ei hyväksytty korvaavaa sakkomaksua saattoi hyvin liittyä siihen, että heillä ei ole kirjattuna yhdistyksen sääntöihin talkootöistä luistamisesta seuraavaksi rangaistukseksi sakkoja. Tällöin tilanteessa sakkorangaistuksen määrääminen tai edes sen hyväksyminen teiltä olisi ollut lain vastaista.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »