Hei,
minulla on sattunut elämäni aikana potilasvahinkoja, joiden takia olen menettänyt työkyvyn sekä sosiaaliset kontaktit ihan ilman omaa syytäni. Haluan saada korvauksia PVK:sta sekä kyseiset lääkärit vastuuseen joiden takia näin on päässyt käymään. Kuinka toimia?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Potilasvahinkolain mukaan korvausta suoritetaan henkilövahingosta, jos on todennäköistä, että se on aiheutunut tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä tai sellaisen laiminlyönnistä edellyttäen, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi toiminut toisin välttäen vahingon. Korvausta suoritetaan myös, jos henkilövahinko on aiheutunut tutkimuksessa, hoidossa tai vastaavassa käsittelyssä käytetyn hoitolaitteen viasta. Korvausta tutkimuksen, hoidon tai muun käsittelyn yhteydessä alkaneesta infektiosta suoritetaan, jollei potilaan ole siedettävä vahinkoa ottaen huomioon laissa mainitut edellytykset, tapaturmasta tutkimus- tai hoitotoimenpiteen, taikka sairaankuljetuksen aikana, hoitohuoneiston tai laitteiston palosta sekä vastaavasta vahingosta, lääkkeen toimittamisesta lain, asetuksen tai määräysten vastaisesti sekä tutkimuksesta, hoidosta tai toimenpiteestä aiheutuneesta seuranneesta pysyvästä vaikeasta sairaudesta, taikka vammasta.

Korvausta on vaadittava Potilasvakuutuskeskukselta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Erityisestä syystä korvausta voidaan vaatia myöhemminkin, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluttua vahinkoon johtaneesta tapahtumasta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »