Siskollani oli toiminimiyritys. Perunkirjoittaja ehdottaa/vaatii pesänselvittäjän ottamista, mitä ihmettelen, koska siskoni kuolinpäivänä omaisuutta oli. Uusia laskuja on tullut kevään ja kesän mittaan, mutta mielestäni varat juuri ja juuri riittävät velkojen maksuun.
Onko laskujen maksulla jokin järjestys? Laskuja on ent. sunnuntaikorvauksia lakiteitse jälkikäteen yrittäjän kuoleman jälkeen hakevalle työntekijälle, vakuutusyhtiöön, verottajalle, hautaustoimistoon, pankille (autonosamaksut).

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Kuolinpesän varoista suoritetaan pesän ja vainajan velat. Perintökaaren mukaan pesänselvitysvelat maksetaan ennen muita velkoja sitä mukaa kuin ne erääntyvät. Muut pesän velat maksetaan vasta vainajan velkojen jälkeen. Ensin on siis maksettava pesänselvitysvelat, tämän jälkeen vainajan velat ja lopuksi muut pesän velat. Pesänselvitysvelkoja ovat kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset. Sen sijaan vainajan velkaa on sekä vainajan eläessä jo maksettavaksi erääntynyt velka että velka, jonka oikeusperuste on syntynyt vainajan eläessä. Jos on syytä epäillä, että pesän varat eivät riitä pesän ja vainajan velkojen maksuun, pesänselvittäjän on pyrittävä tekemään velkojien kanssa sopimus velkojen maksusta. Jollei tällaista sopimusta tehdä, pesänselvittäjällä on pesänselvitysvelkojen maksamisen jälkeen oikeus päättää muiden velkojen maksamisesta noudattaen, mitä velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetussa laissa säädetään.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »