Osakeyhtiölla oli vuonna 2013-214 tappio yhteensä 31 000 Eu.
Vuonna 2015 arvioittava tulo on 15 000 eu.
Vapaa oma pääoma on 9 000 eu.
Mikä on osakkan maksimaallinen vaatimus nuo summasta? Kuinka paljon rahaa osakas voi pyydä maksamaan hänelle hallituksen esityksen huolimatta?

1 vastaus


1 vastausta

Se, kuinka paljon osakkeenomistaja voi vaatia osinkoa riippuu olennaisesti tilikauden voitosta. Mikäli tuo vuoden 2015 arvioitava tulo merkitsee tilikauden voittoa, voivat vähemmistöosakkaat vaatia vähintään puolet tuosta summasta maksettavaksi osinkoina. Voitoista on vähennettävä myös mahdolliset yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät erät. Maksettava osinko ei saa ylittää kuitenkaan 8 % yhtiön omasta pääomasta, eikä osingonjakoa saa tehdä vastoin velkojien vaatimuksia. Lisäksi jos samana tilikautena on jo nostettu osinkoa, niin tämä jo nostettu osinko on myös vähennettävä jaettavaksi vaadittavien osinkojen enimmäissummasta.

Koska yhtiöllä on kuitenkin takanaan muutama tappiollinen vuosi, saattaa olla, että yhtiön taloudellinen tilanne ei salli osingon jakamista ollenkaan. Näin asia on mikäli osingon jakaminen johtaisi yhtiön maksukyvyttömyyteen. Mikäli vapaa pääoma siis tällä hetkellä kun tappioiden ja voittojen vaikutus siihen on huomioitu on tuo 9000 e, eikä yhtiöjärjestyksen mukaan siihen sisälly jakamatta jätettäviä eriä, niin maksimissaan voivat vähemmistöosakkeenomistajat vaatia jaettavaksi 15000/2 = 7500e.

Täysin varma vastaus vaatisi tarkemman tiedon tilinpäätöksestä sekä yhtiöjärjestyksen määräyksistä sekä myös oman pääoman suuruudesta kokonaisuudesaan. Oman pääoman tulisi olla niin suuri, että jaettava määrä ei ylitä 8 % yhtiön omasta pääomasta.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »