Voiko osakeyhtiö jakaa Traktorista saamat rahat sillä perusteella että kukin osakkeenomistaja saa tuntimäärän mukaan rahaa sen mukaan kuinka paljon ovat olleet töissä ja jotka eivät ole tehneet töitä tai ovat vain muutaman tunnin olleet osakeyhtiön töissä varoja hankkimassa

1 vastaus


1 vastausta

Lähtökohtaisesti osakeyhtiölaki velvoittaa kohtelemaan osakkeenomistajia yhdenvertaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen osake oikeuttaa lähtökohtaisesti samoihin oikeuksiin, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Lähtökohtaisesti jokaisen osakkeenomistajn tulisi siis saada omistuksensa suhteessa osinkoa.

Myyty käyttöomaisuus lukeutuu kirjanpidossa kohtaan "liiketoiminnan muut tuotot" ja se voidaan jakaa osinkona osakkeenomistajille samalla perusteella kuin yhtiön muut voittovarat. Eli sillä edellytyksellä, että varojen jakaminen ei johda maksukyvyttömyyteen ja itse osakepääoma säilyy koskemattomana.

Kuvaamillanne perusteilla osingon jakaminen on mahdollista periaatteessa, jos perusteesta on kirjattu yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa. Silti tarvitsette käytännössä, jotta jako olisi pätevä, kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen. Tavallaan ne osakkeenomistajat, jotka eivät saa osinkoa siis sitoutuvat luopumaan lakisääteisestä oikeudestaan. Jos saatte osakkeenomistajien suostumuksen, niin kirjaus yhtiöjärjestykseen tai osakassopimukseen ei ole välttämätöntä.

Toki eräs vaihtoehto olisi suorittaa maksuton osakeanti tai myöntää koroton osakaslaina näille osakkeenomistajille, jotka saavat myyntituottoa. Tällöin riittävää olisi 2/3 määräenemmistö yhtiökokouksessa. Kuitenkin maksuton suunnattu osakeanti vaatisi painavan taloudellisen syyn, mitä tässä tilanteessa ei ole, joten ratkaisu voi olla ongelmallinen.

Selkeintä lienee siis joko hankkia kaikkien osakkeenomistajien suostumus järjestelyyn tai sitten jakaa varat osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla kaikille osakkeenomistajille heidän omistuksensa mukaisessa suhteessa.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »