Osakeyhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan kutsua koolle yhtiökokouksen käsittelemään hallituksen jäsenistöä. Hallituksen puheenjohtaja ei ole reagoinut asiaan kahteen viikkoon. Hallituksen jäsen kutsui yhtiökokouksen koolle ja hallituksen puheenjohtaja väittää että hallitus ei ole kutsunut yhtiökokousta koolle, koska hän itse ei ole sitä kutsunut ja näin ollen kutsu ei ole lainvoimainen. Voiko hallituksen jäsen kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle lainmääräisesti jos/kun hpj ei sitä tee? Päteekö tässä kahden viikon sääntö, hallituksen kokouksesta kahden viikon sisällä yhtiökokous on kutsuttava koolle?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Lain mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos:
1) yhtiöjärjestyksessä niin määrätään;
2) hallitus katsoo siihen olevan aihetta;
3) tilintarkastaja tai osakkeenomistajat (joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista), vaativat sitä taikka
4) hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta ja sillä on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus päättää ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä.

Mahdollisuus järjestää ylimääräinen yhtiökokous riippuu siis pitkälti yhtiöjärjestyksenne sisällöstä.

Lisäksi yhtiökokouksen kutsuminen koolle on hallituksen tehtävä. Jos yhtiökokousta ei kutsuta koolle, vaikka kutsu tulisi lain, yhtiöjärjestyksen tai yhtiökokouksen päätöksen mukaan toimittaa, tai jos kokouskutsusta voimassa olevia säännöksiä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu, aluehallintoviraston tulee hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhtiön kustannuksella.

Hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua koolle ainoastaan hallitus hallituksen kokousta varten.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »