Minilex - Lakipuhelin

Onko yritys osakekauppa lainvoimainen/ pätevä vai onko päätös vielä mitätöitävissä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ensimmäinen osakekauppa tapahtui tammikuussa 2015.
Hallituksen pj. Päätti HALLITUKSEN kokouksessa että poisjäävän osakkaan, osakkeet myydään hänen läheisilleen. (Kaikkien osakkaiden nimet löytyvät tästä HALLITUKSEN KOK.PÖYTÄKIRJASTA).

Toinen tapahtui Toukokuussa 2015. Jolloin hallituksen pj. päätti että yhden poisjäävän osakkaan, osakkeet myydän hänelle ja läheiselleen (Yhtiökokous pöytökirjassa lukee: "TODETTIIN että osakeet MYYTIIN hänelle ja läheiselleen" Ja kaikkien os. nimet jälleen alla).

Kummassakaan tapauksessa ei lähetetty kokouskutsua, jossa asialista esitettäisiin?
Saati olisi otettu puheeksi, että yhtiöjärjestyksen mukaan kaikilla osakkailla on tasavertainen osto oikeus osakkeisiin niin halutessaan. Ja mahd. ylijäävä osake arvottaisiin arvalla.
Kaupat on rekisteröity PRH:N

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Läheisten suosimisesta

Osakeyhtiölain keskeinen periaate on osakkeenomistajien yhdenvertaisuus. Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeuden, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Lisäksi yhtiökokous hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Päätöksen mitättömyys

Lain mukaan yhtiökokouksessa saadaan päättää vain asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä kokouksessa.

Osakeyhtiölaissa luetellaan tilanteet, joissa osakeyhtiön yhtiökokouksen päätös on mitätön. Mitättömyyden aiheuttaa muun muassa se, että kokoukseen ei ole toimitettu kutsua taikka kokouskutsua koskevia säännöksiä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu. Lisäksi jos päätös on selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, voi se johtaa yhtiökokouksen päätöksen mitättömyyteen.

Edellä mainituilla perusteilla myös osakeyhtiön hallituksen päätös katsotaan mitättömäksi.

Päätösten mitättömyyteen voidaan vedota määräajoista riippumatta, eli yhtiökokouksen moitekanteelle asetettua kolmen kuukauden määräaikaa ei noudateta. Mitättömyyteen on kuitenkin vedottava kohtuullisen ajan kuluessa.

Tapauskuvauksen perusteella vaikuttaa epäselvältä onko yhtiökokouksessa edes tehty mitään päätöksiä. Tällöin ”päätökset” voisivat täyttää myös olemattomuuden kriteerit, eli ei ole olemassa päätöksiä, jotka voitaisiin katsoa mitättömiksi. Sinällään mahdollinen päätösten olemattomuus ei poista kanneoikeutta päätösten mitättömyyden johdosta osakeyhtiölain nojalla.


Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »