Omistan alle 15% perustamastani yksityisestä osakeyhtiöstäni, jossa toimin vielä johtotehtävissä. Puolisoni omistaa myös alle 15%, eikä toimi yrityksessä missään roolissa vaan on työtön. Tulos on negatiivinen, joten en saa tuloja yrityksestä vaan hoidan lasta kotona päätoimisesti kodinhoitotuen voimin. Tämä kodinhoitotuki vähennetään puolisoni työttömyystuesta koska "minulla on yritystoimintaa". Miksi minun katsotaan vieläkin harjoittavan yritystoimintaa, kun emme ole edes osaomistajia? Tilanne muuttui joulukuussa 2015.

1 vastaus


1 vastausta

Kysymyksestänne ei aivan selvinnyt, että mikä on tämänhetkinen omistustilanteenne yhtiössä. Sanoitte alussa omistavanne alle 15% ja toimivanne johtotehtävissä sekä puolisonne omistavan myös alle 15% passiiivisesti, eli työskentelemättä mitenkään yrityksessä. Lopussa mainitsette kuitenkin, ettette ole enää edes osaomistajia.

Jos siis ette omista enää mitään osuutta yrityksestä, ettekä myöskään työskentele yrityksen johtotehtävissä, ei teillä luonnollisestikaan voi olla mitään yritystoimintaa. Tällöin kannattaa varmistaa, että Kelalla on kaikki uusimmat tietonne varmasti ajan tasalla. Jos kuitenkin yhä omistatte kuvaamanne osuudet yhtiöstä, tulee arvioitavaksi se, että oletteko päätoiminen tai osatoiminen yrittäjä.

Päätoiminen yrittäjä työllistyy yritykseensä niin, ettei pysty ajankäytöllisistä syistä vastaanottamaan kokopäivätyötä muualla. Hoidatte kuitenkin lasta päätoimisesti, jolloin tämä kriteeri ei täyty. Osapäivätoimista yrittäjyyttä on taas kaikki muu kuin passiivinen yrityksen omistaminen. Puolisonne ei siis ole edes osapäivätoiminen yrittäjä, koska hän ei työskentele yrityksen hyväksi. Te sen sijaan johdossa työskentelevänä olette sitä.

Tällöin kuitenkin arvioitavaksi tulee yritystoiminnasta ansaitsemmanne tulot. Jos ette nosta mitään palkkioita yhtiöstä, ettekä osinkoja, ei yritystoiminnan tulisi tällöin vaikuttaa saamaanne tukeen, eikä myöskään puolisonne tukeen. Tällöin kehottaisin kääntymään viranomaisten puoleen ja selventämään yrityksenne kirjanpidosta, että ette ole nostaneet varoja yhtiöstä, jolloin yritystoiminnan ei tulisi vaikuttaa myöskään tukienne määrään. Puolisonne tukiin voi vaikuttaa myös teidän yritystoimintanne tilanteessa, että voitte todella ansaita yhtiöllä, sillä myös puolison tuet vaikuttavat työttömyystuen määrään tietyin edellytyksin.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »