Minilex - Lakipuhelin

Liiketoiminnan osto ja vanhojen työntekijöiden irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hei, olen ostamassa ravintolan liiketoimintaa ja minua häiritsee eräs asia. Nimittäin alkuun minulle sanottiin ja ravintolan myynti-ilmoituksessa luki "siirtyvät työntekijät: Sovittavissa" ja puhe oli ettei minun tarvitse heitä ottaa. Nyt kun kauppakirjaa olisimme ollut kirjoittamassa, kuulin, että on kaksi työntekijää siirtymässä. Vanhat työntekijät ovat niin kalliita, että haluaisin heistä eroon ja halvempia tilalle. Joten haluaisin tietää, kuinka pääsen halvimmalla sekä parhaimmalla tavalla heistä eroon? Nykyinen omistaja ei paljoa tee töitä ravintolassa joten tiedän voivani yhden irtisanoa taloudellisista syistä, koska voin itse tehdä toisen työntekijän työosuuden.
Haluaisin saada yhteydenotot sähköpostitse

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Liiketoiminnan omistajanvaihdoksen yhteydessä työntekijöillä on oikeus siirtyä entisen työsuhteen ehdoin uuden omistajan palvelukseen. Jos työntekijä ei halua siirtyä uuden omistajan palvelukseen, on tällä oikeus irtisanoutua normaalia lyhyemmällä irtisanomisajalla. Työntekijät säilyttävät entiset työsuhteen ehtonsa liikkeen luovutuksesta huolimatta. Tämän vuoksi puhutaan usein työntekijöiden siirtymisestä ns. vanhoina työntekijöinä.

Uudella omistajalla eli liikeen luovutuksensaajalla ei ole normaalia laajempaa oikeutta muuttaa työntekijöiden työsuhteen ehtoja luovutuksen perusteella. Muuttaminen on siten mahdollista samoilla perusteilla kuin muissakin tilanteissa. Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa sopimuksella, työnjohto-oikeuden perusteella tai irtisanomismenettelyä käyttäen.

1) Sopimuksen perusteella työantaja ja työntekijä voivat yrittää neuvotella uusista ehdoista. Sopimusta tehtäessä on otettava huomioon lain ja työehtosopimusten pakottavat säännökset. Esimerkiksi palkkaa ei voida sopimuksella laskea alle työehtosopimuksen edellyttämän tason, vaikka yrityksen taloudellinen tilanne olisikin huono.

2) Työnantajalla on oikeus yksipuolisesti työnjohto-oikeutensa nojalla muuttaa mm. työtehtäviä, työaikaa, työpaikkaa ja jopa palkkausta. Tämän oikeuden käytön laajuus vaihtelee tilannekohtaisesti. Työnjohto-oikeutta käyttäen ei voida yleensä muuttaa työsopimuksessa nimenomaisesti sovittuja ehtoja, vaan työnjohto-oikeutta voidaan käyttää työsopimuksen asettamissa puitteissa.

Palkkauksen osalta yleinen periaate on, että palkka määräytyy tehtävien perusteella, ja niiden muuttuessa palkka voi myös laskea. Jos työntekijän kanssa on työsopimuksessa sovittu kiinteästä tunti- tai kuukausipalkasta, eikä sopimuksessa ole varauduttu palkan alentumiseen, palkka on tehtävien muutoksesta huolimatta jätettävä ennalleen.

3) Oikeuskäytännössä on katsottu, että työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa myös irtisanomismenettelyä käyttäen, vaikka asiasta ei laissa ole säännöksiä. Irtisanomismenettely on mahdollista, kun muutos on välttämätön, mutta siitä ei päästä sopimukseen ja työsopimus rajoittaa työnjohto-oikeuden käyttöä. Irtisanominen on mahdollista vain, kun työnantajalla on siihen peruste. Syy voi olla taloudellinen ja tuotannollinen tai johtua työntekijästä itsestään.

Tällaisissa tapauksissa tulee tarkastella työsopimuksia ja niiden ehtoja sekä työehtosopimusta. Jos työntekijän kanssa ei päästä työehtojen muutoksista sopimukseen ja palkan alentaminen ei työsopimuksen tarkkojen ehtojen mukaan ole mahdollista, voi irtisanomismenettely tulla kyseeseen tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »