Olemme saaneet julkisen uhkauksen koskien kesäteatteriesityksiämme. Meitä on julkisesti uhkailtu, että kesäteatterimme esitykset tullaan pilaamaan moottorisahan ja muiden puutarhakoneiden käyntiäänellä. Poliisi pyysi ilmoittamaan, mikäli uhkaus toteutetaan, jolloin kyseessä on ilkivalta. Ensimmäisissä esityksissä uhkaus kävi toteen ja paikalle kutsuttiin poliisit. Poliisin lähdön jälkeen meteli alkoi jälleen. Yhdistyksemme pyörii kesästä saamilla tuloilla, jotka ovat nyt vaarassa jäädä minimaaliseksi ja voi pahimmassa tapauksessa kaataa koko yhdistyksen. Haluamme vaatia tekijöiltä korvauksia menetetyistä tuloista. Teemme asiasta rikosilmoituksen. Miten korvausvaatimus tulee tehdä? Kyseessä on mökkinaapurit. Meillä on kaikki vaadittavat luvat kunnossa, emmekä ole rikkoneet annettuja lupia.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Ri­kok­sen te­ki­jä on vel­vol­li­nen kor­vaa­maan ai­heut­ta­man­sa va­hin­got. Rikoksen uhrin on ilmoitettava va­hin­gois­ta esi­tut­kin­nas­sa tai vii­meis­tään tuo­miois­tui­mel­le. Rikoksen uhrin tulee myös ilmoittaa, vaatiiko hän tekijältä korvauksia toteutuneista vahingoista. Syyttäjä voi myös esittää korvausvaatimukset asianomistajan puolesta, jos ne ovat riittävän selviä ja perusteltuja. Jos asianosainen haluaa syyttäjän esittävän vaatimukset, on siitä hyvä ilmoittaa jo esitutkinnassa. Jos syyt­tä­jä ei esi­tä kor­vaus­vaa­ti­mus­ta, hä­nen on il­moi­tet­ta­va sii­tä uh­ril­le kir­jal­li­ses­ti, jolloin uh­ri voi it­se esit­tää korvausvaa­ti­muk­sen.

Kun siis teette asiasta rikosilmoituksen, voitte ilmoittaa myös vaativanne tekijältä vahingonkorvauksia. Mikäli esitutkintavaiheen jälkeen syyttäjä ei nosta asiassa syytettä, voitte nostaa asiassa siviilikanteen ja vaatia vahingonkorvauksia riitaoikeudenkäynnissä. Kanteen tekemisestä löytyy tietoa Minilexin sivuilta, ja lisäksi voitte soittaa lakipuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »