Pyysin osuuskunnan hallitukselta erään asian käsittelyä osuuskunnan kokouksessa, asialistalla olleen kuulemma muotovirheen takia asia palautettiin hallituksen käsittelyyn. Onko minulla oikeus moittia osuuskunnan kokouksessa tätä hallituksen tekemää päätöstä ja alistaa asia vaikka äänestykseen. Kyseessä on erottaminen epäasiallisen käytöksen vuoksi ja haitan tuottamisesta muille jäsenille

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Osuuskuntalain mukaan jäsen voi tietyin edellytyksin moittia osuuskunnan kokouksen päätöstä osuuskuntaa vastaan ajettavalla kanteella. Sen sijaan osuuskunnan hallituksen päätöksen moittimisesta ei ole kyseisessä laissa säännöstä. Osuuskunnan hallituksen päätös, jonka se on tehnyt valtuutuksen nojalla osuuskunnan kokoukselle kuuluvassa asiassa, voi kuitenkin olla mitätön vastaavin ehdoin kuin osuuskunnan kokouksen päätös. Päätös on mitätön, jos päätökseen vaaditaan lain mukaan kaikkien tai tiettyjen jäsenten suostumus eikä suostumusta ole saatu; päätös on selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen eikä jäsenen suostumusta ole saatu; taikka päätöstä ei olisi lain mukaan saanut tehdä edes kaikkien jäsenten suostumuksella.

Lisäksi osuuskunnan hallituksen jäsenet voivat joutua vahingonkorvausvelvolliseksi menettelynsä aiheuttamasta vahingosta. Hallituksen jäsenen on nimittäin korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut osuuskunnalle. Hallituksen jäsenen on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten osuuskuntalakia tai sääntöjä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut osuuskunnalle, jäsenelle tai muulle henkilölle.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »