Hei! Semminen tilanne, että henkilö oli sekä hallituksen jäsen, että toimitusjohtaja osakeyhtiössä, mutta oli erotettu tehtävistä viime maaliskuussa. Kuinka pitkää aikaa omistaja voivat vaatia korvausta johtajan tai hallituksen jäsenen joutuvista vahingoista yhtiöön? Eli ovatko hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajat yleisesti vastuullisia omista toiminnasta heidän erottamisen jälkeen? Kuinka pitkää?

Terveisin

2 vastausta


Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lain mukaan vahingonkorvauskanne hallituksen jäsentä, hallintoneuvoston jäsentä tai toimitusjohtajaa vastaan on nostettava viiden vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin tai kanteen perusteena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin.

Näin ollen oikeus nostaa vahingonkorvauskanne on sidottu vahingon aiheutumisen ajankohtaan.Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Näin ollen johdon on kaikissa toimissaan noudettava huolellisuutta ja edistettävä yhtiön etua. Lisäksi hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Yhtiön johdon vahingonkorvausvastuu edellyttää siten tuottamusta.

Muuhun kuin rangaistavaan tekoon perustuva kanne on osakeyhtiölain mukaan nostettava hallituksen jäsentä tai toimitusjohtajaa vastaan viiden vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin tai kanteen perusteena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin. Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja voivat siis joutua vastuuseen toiminnastaan vielä viiden vuoden kuluttua. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan vastuuta on kuitenkin voitu rajata yhtiön ottamalla johdon vastuuvakuutuksella.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »