Minilex - Lakipuhelin

Hallituksen jäsenten valinta osakeyhtiössä ja henkilövaalit

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiölaki, 5 luku, 26§: "Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei tässä laissa säädetä toisin. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut."

Millaisella menettelyllä osakeyhtiön yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, kun yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen on valittava 3 jäsentä, ja ehdokkaita on useampi, esimerkiksi 5. Tällöin varmaankin on järjestettävä vaali. Mutta tulevatko kolme eniten ääniä saanutta valituksi, vai äänestetäänkö jokaisen ehdokkaan jäsenyydestä erikseen?

Yhtiöjärjestyksen mukaan vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Mutta entä toiseksi- ja kolmanneksi eniten ääniä saaneet?

Mielestäni osakeyhtiölaki on tältä osin hieman epäselvä.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto valitsee heidät (osakeyhtiölaki, OYL 6. luvun 9§). Yhtiökokouksessa jäsenten valinta suoritetaan vaaleilla, joissa, kuten kirjoitittekin, eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi. Samoin menetellään kun ehdokkaita on useampia kuin hallituspaikkoja. Tällöin vaaleissa eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan hallitukseen.

Osakeyhtiölaki on kuitenkin pyritty laatimaan päätöksenteonkin osalta suhteellisen joustavaksi, joten estettä sille, että jokaisen hallituksen jäsenen valinnan osalta järjestettäisiin yhtiökokouksessa oma vaalinsa ei periaatteessa ole. Yhtiökokouksella on osakeyhtiölain (OYL 5:26.1) mukaan mahdollisuus ennen vaalin järjestämistä päättää siitä, että valituksi tulee se ehdokas, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Tällainen päätös johtaa tilanteessa, jossa täytettäviä hallituspaikkoja on useita käytännössä siihen, että on pakko järjestää useampi vaali. Osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen otettavalla määräyksellä tai yhtiökokouksen ennen vaalia tekemällä päätöksellä on mahdollista myös lieventää enemmistövaatimusta vaalien osalta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »