Työeläkeyhtiö on ilmoittanut saneerausohjelmaan velan, jota on leikkattu saneerauspäätöksessä 25%. Jäljellä oleva velkaa lyhennetään, mutta samalla jäljellä oleva velka kasvaa koko ajan korkoa. Saneerausohjelman päättymisen jälkeen velkaa siis vielä jää. Onko tämä oikein?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

saneerausmenettely ei poista velallisen velvollisuutta maksaa velkojaan enempää kuin sen, mitä saneerausohjelmassa on sovittu. Yleisesti ottaen saneerausohjelmassa voidaan muuttaa velan maksuaikataulua eli käytännössä antaa velalliselle lisää maksuaikaa, määrätä, että velallisen maksusuoritukset luetaan ensin velan pääoman ja vasta sitten luottokustannusten lyhennykseksi, alentaa jäljellä olevaa luottokustannusten maksuvelvollisuutta eli esimerkiksi muuttaa korkokantaa sekä alentaa maksamatta olevan velan määrää.

Jos velan korkoon ei ole puututtu tulee se maksaa jäljelle jääneen velan osalta normaalisti, saneerausohjelman mukaisesti. Saneerausohjelman päättymisen jälkeen maksuohjelman mukaiset velat on tullut maksaa loppuun eivätkä ne siten enää tämän jälkeen jää velallisyrityksen maksettavaksi. Toisin sanoen jos velallinen pystyy suorittamaan saneerausohjelman mukaiset velat, vapautuu velallinen kyseisistä veloista.

Yrityssaneerauksessa muulle saneerausvelalle kuin vakuusvelalle kertyvää korkoa tai muita luottokustannuksia pidetään viimesijaisina velkoina. Korko, joka on kertynyt saneerausmenettelyn alkamisen ja saneerausohjelman välisenä aikana maksetaan siis, mikäli varoja niiden maksamiseen riittää muiden velkojen maksamisen jälkeen. Näin myös saneerausvelkaan liittyvät korot ovat saneerausvelkaa, joista velallinen vapautuu kun saneerausohjelma päättyy ja velat on ohjelman mukaisesti maksettu.

Mainitsit, että kyseessä oleva velka on työeläkeyhtiön saatava. Velka koskee siis oletettavasti maksamattomia työeläkevakuutusmaksuja. Mikäli näin on ovat maksuihin liittyvät korot viivästyskorkoa. Lähtökohtaisesti viivästyskorkojen kertyminen lakkaa saneerausajaksi, eli ajaksi saneerausmenettelyn vireilläolon ja saneerausohjelman vahvistamisen välillä, niiden velkojen osalta, jotka ovat syntyneet ennen saneerausmenettelyn aloittamista. Näin viivästyskorkoja ei pitäisi kertyä tältä ajalta. Ennen saneerausmenettelyn alkamista kertyneet viivästyskorot ovat yllämainitulla tavalla saneerausvelkaa.

Koska vastaus on tässä vaiheessa pintapuolinen, voi olla suotavaa kääntyä vielä erikseen lakimiehen puoleen ja kertoa tälle tarkalleen, mitä saneerausohjelmassa on sovittu. Tätä ennen voi olla järkevää kääntyä myös saneerausohjelman laatineen selvittäjän puoleen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »