Hei! Mikäli olen oikein lukenut, koulutustoiminta on pääasiassa verotonta. Mainitaan mm., että taiteen perusopetus tai muu valtiontukea saava opetus on verotonta.

Kysymys kuuluu: Onko yksityinen, valtion tuen ulkopuolella toimiva taiteenopetus verotonta vai ei ja mihin veroluokkaan mahtaa kuulua?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Arvonlisäverolain mukaan arvonlisäveron maksuvelvollisuudesta vapaata on sellainen koulutuspalvelujen myynti, jota järjestetään lain nojalla tai avustetaan lain perusteella valtion varoin.

Verovapaan koulutuksen järjestäjänä voi olla valtio, kunta tai yksityinen yhteisö. Yksityisen yhteisön järjestämä koulutus on verovapaata vain jos koulutustoiminta edellä mainituin tavoin perustuu suoraan lakiin tai on valtion tukemaa. Yleensä tällaiset koulutuksentarjoajat ovat järjestäytyneet erilaisiksi laitoksiksi ja opistoiksi, eli eivät ole yksityishenkilöitä.

Verollista koulutusta on täten liiketaloudellisin perustein järjestetty koulutus sekä lähinnä harrastustoimintaan liittyvä koulutus- ja opetustoiminta.

Yleinen verokanta on vuonna 2015 24%. Sitä suoritetaan kaikesta verollisesta toiminnasta joka ei kuulu mihinkään erityiseen verokantaan.

Kannattaa kuitenkin muistaa vapautus veronmaksuvelvollisuudesta, joka perustuu liiketoiminnan vähäisyyteen. Jos tilikauden liikevaihto on enintään 8 500 euroa, toiminta on verovapaata. Tällöin on kuitenkin mahdollista vapaaehtoisesti ilmoittautua verovelvolliseksi, jolloin voidaan myös tehdä vähennyksiä verotuksessa. Verovapaan liikevaihdon yläraja nousee 1.1.2016 alkaen 10 000 euroon.

Näiden tietojen pohjalta yksityinen taiteenopetus on lähtökohtaisesti arvonlisäverollista 24% verokannalla. Liikevaihdon määrästä riippuen toiminta saattaa kuitenkin kaikesta huolimatta jäädä verovapaaksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »