Minilex - Lakipuhelin

Rangaistuksen mittaaminen liikennerikoksessa - KKO:2003:117

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • rangaistuksen mittaaminen
    Sakko
    Rikosoikeuden suhteellisuusperiaate

Tapauksessa oli kyse liikennerikoksista määrättävän rangaistuksen mittaamisesta rikosoikeuden suhteellisuusperiaatetta noudattaen. A oli tuomittu päiväsakkoon, jonka rahamäärä ei hänen tulojensa pienuuden vuoksi yltänyt päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksessa säädettyyn sakon vähimpään kokonaisrahamäärään. Korkein oikeus korotti sakon suhteellisuusperiaatetta noudattaen vähimpään kokonaismäärään 115 euroon.

A oli laiminlyönyt liikennemerkin osoittaman 40 km/h nopeusrajoituksen noudattamisen, jolloin hän oli ohitustilanteessa törmännyt B:n kuljettaman henkilöauton kylkeen. A:n menettely oli omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. Käräjäoikeus tuomitsi A:n liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 15 päiväsakkoon, joka teki hänen tuloillaan 90 euroa. Syyttäjä valitti hovioikeudessa ja vaati, että A:lle tuomittu sakkorangaistus korotetaan päiväsakon rahamäärästä annetussa asetuksessa säädettyyn vähimpään sakon kokonaismäärään 115 euroon. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Korkein oikeus totesi, että rikoslain mukaan asetuksella voidaan säätää, että tietyistä rikoksista määrättävän sakon kokonaismäärä on korotettava samanlaatuisesta rikoksesta määrättävän suurimman rikesakon suuruiseksi. Edellä mainitun asetuksen nojalla suurimman sallitun nopeuden ylityksestä tuomittavan sakon vähin kokonaismäärä muulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kuin mopolla on 115 euroa. Päiväsakon korottaminen koskee ainoastaan sallitun ajonopeuden ylittämistä. Säännöksen tarkoitus on sovittaa päiväsakko- ja rikesakkojärjestelmät tilanteessa, jossa sakotettavan päiväsakon kokonaisrahamäärä jäisi rikoksentekijän tulojen alhaisuuden vuoksi pienemmäksi kuin samanlaatuisesta teosta määrättävä rikesakko. Rangaistus ei myöskään muodostuisi oikeudenmukaiseksi, jos se voisi olla rikesakon vähimmäismäärää lievempi silloin, kun tekijä on syyllistynyt sallitun ajonopeuden ylittämisen lisäksi myös muuhun liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Tämän vuoksi A:n syyksi luetun suurimman sallitun ajonopeudesta määrätty päiväsakko olisi yksistäänkin korotettava 115 euroksi. A on syyllistynyt myös muuhun liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Sakon kokonaismäärä on korotettava syyttäjän vaatimalla tavalla 115 euroksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]