Minilex - Lakipuhelin

Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle - KKO:2002:81

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Liikennerikos
    Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle

Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa A oli kuljettanut B:n autoa, kunnes B oli vaatinut päästä itse kuljettajaksi, minkä jälkeen A:n tietäen juopunut B oli ajoneuvoa ajaessaan syyllistynyt syytteen mukaan törkeään rattijuopumukseen. Tapauksessa tuli juridiselta kantilta katsottuna arvioitavaksi, oliko A syyllistynyt kulkuneuvon luovuttamiseen juopuneelle päästettyään B:n auton kuljettajaksi, vaikka hän tiesi B:n olleen juopunut.

Rikoslain 23 luvun 8 §:n mukaan kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle on tuomittava se, joka luovuttaa moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljetettavaksi henkilölle, joka ilmeisesti on siinä tilassa, että syyllistyy törkeään rattijuopumukseen.

Käräjäoikeus otti tapausta arvioidessaan huomioon ensinnäkin sen, että B oli auton oikea omistaja ja toisekseen sen, että A oli aluksi kieltäytynyt päästämästä B:tä kuljettajaksi, mutta B:n aggressiivisen käytöksen ja toistuvien pyyntöjen jälkeen suostunut. Käräjäoikeuden mukaan se, että B omisti auton käytännössä velvoitti A:ta antamaan hänen kuljettaa autoa, mikäli hän niin tahtoi. Käräjäoikeuden mukaan A:lla ei myöskään ollut juridista velvollisuutta estää rikoksen tapahtumista, vaikka moraalisen velvoitteen katsottiinkin periaatteessa olleen olemassa. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään A:han kohdistetun syytteen, sillä rikoksen tunnusmerkistö ei sen näkemyksen mukaan täyttynyt mainituissa olosuhteissa.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota asiassa. Korkein oikeus puolestaan arvioi asiaa siltä kantilta, oliko auto ollut A:n määräysvallassa sillä hetkellä, kun hän oli luovuttanut sen B:n kuljetettavaksi. Korkeimman oikeuden mukaan A:lle ei ollut syntynyt B:n autoon sellaista määräysvaltaa, että auton luovuttaminen B:n kuljetettavaksi olisi merkinnyt rikoslain 23 luvun 8 §:n mukaista kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle. Korkeimman oikeuden näkemyksen mukaan pelkästään se, ettei A estänyt B:tä kuljettamasta autoa tarkoittanut viimeksi mainitun rikoksen tunnusmerkistön täyttymistä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]