Minilex - Lakipuhelin

Liikennerikos - KKO:2009:71

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Liikennerikos
    Törkeä rattijuopumus
    Ajokielto
    Valvottu ajo-oikeus

Tapauksessa oli kyse siitä, että A oli syyllistynyt rikoslain 23 luvun 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun törkeään rattijuopumukseen. Arvioitavana oli siten se, voitiinko hänelle määrätä tieliikennelain 79 a §:n perusteella ehdottoman ajokiellon asemesta alkolukolla valvottu ajo-oikeus.

Käräjäoikeus totesi ajokiellon osalta, että A oli syyllistynyt viiden vuoden sisällä kahdesti törkeään rattijuopumukseen.Tämän vuoksi hänet oli tieliikennelain 78 §:n mukaan määrättävä vähintään vuodeksi ajokieltoon. A, joka oli ammatiltaan kirvesmies, oli ilmoittanut esitutkinnassa olevansa työtön ja käräjäoikeudelle toimitetusta kirjoituksesta voitiin päätellä hänen olevan edelleen työtön. Asia eteni hovoikeuteen. Hovioikeus lausui perusteluissaan, että oli varsin todennäköistä, että hän kirvesmiehenä tarvitsi autoa. Hovioikeus viittasi kuitenkin korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO 2005:132, jonka mukaan yleisen edun vaatimuksen huomioon ottaminen uusijan ajokiellon määräämisessä ehdolliseksi edellytti erityisen painavia syitä, eikä ajo-oikeuden välttämättömyyttä asianomaisen ammatin takia voitu sinänsä pitää tällaisena syynä. Hovoikeus ei hylännyt käräjäoikeuden tuomiota.

Asia eteni korkeimpaan oikeuteen joka totesi, että valvottu ajo-oikeus on vaihtoehto ehdottomalle ajokiellolle. Valvottu ajo-oikeus määrätään tilanteessa, jossa ehdollista ajokieltoa ei voida määrätä. Tämän vuoksi valvottua ajo-oikeutta määrättäessä saadaan ottaa huomioon vain laissa säädetyt esteet, mutta sovellettaviksi eivät sen sijaan tule mainitut tieliikennelain 79 §:n 1 momentin 1. virkkeessä säädetyt ehdollisen ajokiellon harkinnanvaraiset edellytykset.

Korkein oikeus jatkoi, että tieliikennelain 79 a §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen on määrättävä muun muassa rikoslain 23 luvun 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun rattijuopumukseen syyllistyneelle alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetussa laissa tarkoitettu valvottu ajo-oikeus, jos ajokieltoon määrättävä sitä pyytää. A oli pyytänyt valvottua ajo-oikeutta, eikä asiassa ole laissa säädettyjä esteitä valvotun ajo-oikeuden määräämiselle. Tämän vuoksi edellytykset valvotun ajo-oikeuden määräämiselle olivat olemassa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]