Minilex - Lakipuhelin

Itsekriminointisuoja ja liikennerikkomus - KKO:2014:67

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Liikennerikos
    Liikennerikkomus
    Itsekriminointisuoja
    Perustuslaki
    Perusoikeudet

Korkeimman oikeuden käsiteltävänä olleessa tapauksessa KKO:2014:67 A:lle vaadittiin rangaistusta siitä, että hän ei ollut ilmoittanut kenellekään vahingoitettuaan vahingossa toista autoa. Rikosoikeudessa vallitsee itsekriminointisuoja, jonka mukaan henkilöllä on oikeus olla ilmiantamatta itseään rikoksesta. Syyttäjä vaati kuitenkin A:n tuomitsemista liikennerikkomuksista, jotka A:n huolimattomuus oli aiheuttanut. Käräjäoikeus tuomitsi A:n kahdesta liikennerikkomuksesta sakkoon. Hovioikeus kuitenkin kumosi toisen syytekohdan, jonka mukaan A oli poistunut rikospaikalta ilmoittamatta aiheuttamastaan vahingosta. Hovioikeus vetosi nimenomaan itsekriminointisuojaan, eli siihen, että A:n ilmoitus asiasta olisi asettanut hänet syytteen vaaraan. 

Eurooppalaisen ihmisoikeuskäytännön mukaan itsekriminointisuoja voi tulla kysymykseen silloin, kun henkilöön on jo kohdistunut rikosepäily. KKO:n mielestä tässä tapauksessa tieliikennelain mukainen ilmoitusvelvollisuus ei kuitekaan ollut verrattavissa euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisemiin tapauksiin ja vaatimukseen henkilöön jo kohdistuneesta epäilystä. Tapauksessa ilmoittamisvelvollisuuden tarkoituksena pidettiin vahingonkärsijän mahdollisuuksia saada tehokkaasti korvausta omaisuutensa vahingoittumisesta. Tämän vuoksi ilmoitusta ei ollut pakko tehdä polisille. Säädöksen tarkoitus oli otettava huomioon arvioitaessa itsekriminointisuojan soveltuvuutta. Esimerkiksi toiminnan aiheuttaman onnettomuuden tai vaaran riski kaventaa helposti itsekriminointisuojan soveltumista.

KKO piti kuitenkin kiistämättömänä sitä seikkaa, että asiasta ilmoittaminen olisi edistänyt entisestään A:n joutumista syytteen alaisesta.   Koska tilanteesta ei ollut aiheutunut onnettomuuden vaaraa tai muuta vastaavaa, ei itsekriminointisuojan soveltumista voinut ainakaan poissulkea. Suoja ei ole yksilölle ehdottomasti kuuluva oikeus, mutta KKO katsoi sen tässä tapauksessa tulevan kysymykseen. A:lla ei katsottu loppujen lopuksi olevan velvollisuutta ilmoittaa rikkeestään kenellekään. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]