Minilex - Lakipuhelin

KKO:2006:24 Palvelusrikos ja liikennerikkomus sotilasalueella

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Liikennerikos
    Liikennerikkomus
    Sotilasrikos
    Tuottamuksellinen palvelusrikos
    rikosten yhtyminen

A oli hovioikeudessa tuomittu liikennerikkomuksesta ja tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta yhteiseetn 15 päiväsakon sakkorangaistukseen. Korkeimmassa oikeudessa A vaati syytteitä hylättäväksi ja hänet vapautettavaksi rangaistuksesta tai hänen jättämistään rangaistukseen tuomitsematta.

A oli 28.10.2002 toiminut kranaatinheitinkomppanian tuliasetoiminnan ja kranaatinheitinammuntojen valvojana ja joukkojen kouluttajana ja ohjaajana jääkäri- ja pioneeriharjoituksessa. Hän oli kuljettanut maastohenkilöautoa suljetulla sotilasalueella tieosuudella. Tiellä oli ollut liikennemerkki, joka oli varoittanut sulkupuomista ja puomi oli ollut 105 metrin etäisyydellä liikennemerkistä. A oli menettänyt auton hallinnan ja törmännyt toiseen puomiin, joka oli ollut risteävällä tiellä. Hovioikeudessa esitetyn selvityksen perusteella auto olisi pitänyt saada pysähtymään, mikäli nopeus olisi ollut olosuhteisiin nähden tarpeeksi pieni.

Korkein oikeus arvioi asiassa sitä, oliko A menettely ollut rangaistavaa ja mikäli oli, oliko menettely rangaistava sekä liikennerikkomuksena että tuottamuksellisena palvelusrikoksena taikka vain jompana kumpana.

Korkeimman oikeuden mukaan A:n menettely lähtökohtaisesti täyttää tieliikennelaissa tarkoitetun liikennerikkomuksen tunnusmerkistön, joka koskee virallisen tien ulkopuolista aluetta. Arvioidessaan palvelusrikosta KKO totesi, että auton kuljettaminen ei ollut A:n varsinainen palvelustehtävä, vaikka se palvelukseen liittyikin. Se arvioi palvelusrikoksen osalta myös sitä, oliko A rikkonut tai jättänyt täyttämättä palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan määräyksen. 

Puolustusvoimilla on ollut oma liikenneturvallisuusohjeensa, jonka mukaan kuljettajan on noudatettava maastossa ja sotilasalueella tieliikennelain 5 §:n mukaista olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi sekä sotilasalueella sinne asetettuja liikennemerkkejä sekä aluetta varten mahdollisesti annettuja määräyksiä, sekä kaikissa ajo-olosuhteissa ja tilanteissa huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta sekä käytettävä turvallista ajonopeutta.

A:n toiminta oli korkeimman oikeuden arvion mukaan ollut edellä mainitun huolellisuusvelvollisuuden vastaista, joten tuottamuksellisen palvelusrikoksen tunnusmerkistö A:n osalta täyttyy. 

Korkein oikeus arvioi seuraavaksi, oliko A:n katsottava syyllistyneen molempiin rikoksiin vai oliko tilanne sellainen, että toinen rikoksista sisältyisi toiseen, jonka seurauksena vain toinen rikos voitaisiin lukea A:n syyksi. 

KKO:n mukaan tuottamuksellinen palvelusrikos, jonka tunnusmerkistön A:n menettely täyttää, perustuu puolustusvoimien liikenneturvallisuusohjeen sisältämien määräysten rikkomiseen, joten puolustusvoimien oman liikenneturvallisuusohjeen määräys kattaa sen huolellisuusvelvollisuuden, josta on säädetty tieliikennelain 5 §:ssä. Liikennerikkomus voisi siten sisältyä tuottamukselliseen palvelusrikokseen. Toisin päin ei voi olla, sillä tuottamuksellisen palvelusrikoksen rangaistusasteikko on liikennerikkomusta ankarampi. Korkein oikeus katsoi siten, että liikennerikkomus sisältyi tuottamukselliseen palvelusrikokseen, joten A voidaan tuomita ainoastaan tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta.

Korkein oikeus muutti hovioikeuden tuomiota ja hylkäsi syytteen liikennerikkomuksesta. A tuomittiin tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta 15 päiväsakkoon.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]