Minilex - Lakipuhelin

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen - KKO:2013:94

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Liikennerikos
    Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
    Kuolemantuottamus

Tapauksessa A oli kääntyessään risteyksessä oikealle törmännyt kuorma-autolla risteystä polkupyörällä ylittäneeseen B:hen sellaisin seurauksin, että pyöräilijä oli kuollut. A oli ollut tietoinen auton takana ja keula-alueella sijaitsevista katvealueista ja hänen oli täytynyt käsittää, että kuorma-auton ryhmittyminen ajoradan keskiviivan tuntumaan mahdollisti kevyen liikenteen ryhmittymisen auton keulan oikealle puolelle. Kerrotuissa olosuhteissa A:lla oli ollut korostunut velvollisuus tarkkailla kevyttä liikennettä, mihin hänellä oli ollut myös mahdollisuus. A tuomittiin rangaistukseen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta.

Liiketurvallisuuden vaarantamiseen syyllistyy se, joka tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelaki tai ajoneuvolakia taikka niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, on tuomittava liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tienkäyttäjän yleisiin velvollisuuksiin kuuluu, että tienkäyttäjä noudattaa liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan tulee väistää tietä ylittävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa.

Käräjäoikeudessa puitiin, että myös B:n ajolinja oli ollut liikennesääntöjen vastainen, mutta se ei johtanut automaattisesti syytteiden hylkäämiseen. A:lta oli kuitenkin jäänyt huomaamatta suojatiellä tai sen läheisyydessä ajava polkupyöräilijä. Syytettä vastaan puhui se, että A oli ajanut risteyksessä huolellisesti. Kuten aikaisemmassa samankaltaisessa tapauksessa käräjäoikeus lausui, että auton kuljettajan ei tarvinnut varautua siihen, että pyöräilijä liikennesääntöjen vastaisesti ajaisi polkupyörällä suojatielle. Näin ollen A ei ollut menetellyt huolimattomasti ja hylkäsi syytteen. Myös hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tuomion perustelut ja pysytti lopputuloksen.

Korkein oikeus toimitti asiassa suullisen käsittelyn ja sen yhteydessä katselmukset, joiden kohteina olivat tapahtumapaikka ja vastaajan kuljettama kuorma-auto. Korkein oikeus päätyi kumoamaan hovioikeuden tuomion ja tuomitsi A:n liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta. Korkein oikeus katsoi, että A oli oikealle kääntyessään laiminlyönyt noudattaa olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi laiminlyöden väistää risteävää katua polkupyörällä ylittänyttä B:tä. A on huolimattomuudellaan aiheuttanut B:n kuoleman, koska A:n kuljettama kuorma-auto on törmännyt B:hen, joka on kuollut törmäyksessä saamiinsa vammoihin.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]