Minilex - Lakipuhelin

Viivästyskoron määräytymisaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Viivästyskoron määräytymisaika vaihtelee riippuen siitä, onko velan eräpäivä sovittu etukäteen vai ei. Määräytymisaika riippuu myös siitä, edellyttääkö korkoajan alkaminen velkojan toimia vai ei. Aikaisin ajankohta viivästyskoron maksamiselle on tahallisella rikoksella aiheutetun vahingon korvaukselle säädetty viivästyskoron alkamishetki vahinkotapahtumasta lukien.

Tilanteessa, jossa päävelan eräpäivä on säädetty velallista sitovasti, korkoaika alkaa päävelan eräpäivästä. Velkojan ei tällöin tarvitse ryhtyä toimiin tullakseen oikeutetuksi viivästyskorkoon. Riittää, ettei velallinen ole suorittanut velkaansa erääntymispäivään mennessä. Sellaisen velan, jonka eräpäivää ei ole etukäteen määrätty velallista sitovasti, osalta alkaa viivästyskoron maksuvelvollisuus vasta tietyn ajan kuluttua velkojan tekemästä maksuvaatimuksesta. Tällöin viivästyskoron maksamisvelvollisuus alkaa 30 päivän kuluttua päivästä, jolloin velkoja vaati velan suorittamista. Maksuvaatimus saadaan tehdä vapaamuotoisesti, mutta todistustaakka siitä, että maksua on todella vaadittu, on velkojalla.

Vahingonkorvausvelalle määrättävästä viivästyskorosta on omat säännöksensä. Tällöin velvollisuus viivästyskoron maksamiselle alkaa 30 päivän kuluttua velkojan esittämästä vaatimuksesta, josta on lisäksi ilmennyt viivästyskoron perusteet sekä määrä. Lisäksi on olemassa säännös niin sanotusta prosessikorosta. Sen mukaan viivästyskorkoaika alkaa viimeistään velkaa koskevan haasteen tiedoksiannosta tai sen oikeudenkäynnissä esittämisestä lukien.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa