Minilex - Lakipuhelin

Velvoitteen syntyminen ilman sopimusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velvoitteita voi syntyä myös ilman sopimuksen solmimista tai muunkaanlaisen oikeustoimen tekemistä. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun joku oikeudettomasti vähentää toisen omaisuutta esimerkiksi vahingonteon tai muun kautta. Tällöin puhutaan rikkomusvelvoitteesta. Tällöin velvoite syntyy suoraan lain nojalla ilman, että osapuolet siihen tarkoituksellisesti sitoutuvat. Puhutaankin välittömästi lakiin perustuvista velvoitteista erotuksena sopimukseen perustuvasta korvausvelvollisuudesta. Sopimukseen perustuva korvausvelvollisuus siis syntyy, kun sopimuksen mukaisia velvoitteita rikotaan. Erottelu sopimukseen perustuvasta korvausvelvollisuudesta ja lakiin perustuvasta korvausvelvollisuudesta eli niin sanotusta deliktivastuusta on merkityksellinen. Rikkomus velvoitteita käsitellään vahingonkorvausoikeuden piirissä. Niissä korvausvelvollisuuden syntymisen yleisenä edellytyksenä on teon tuottamuksellisuus eli moitittavuus. Vahingonkorvauslain pääperiaate ilmenee lain 2. luvun 1 §:stä: ”Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen --.” Toinen korvausvelvollisuuden yleinen edellytys on teon- ja vahingon syy-yhteys, eli yksinkertaistettuna vahingontuottamuksen tulee johtaa siihen vahinkoon josta on kyse. Puhtaasti vahinkona tapahtuneesta teosta aiheutuvia vahinkoja ei tarvitse korjata, koska vahingonkorvaus edellyttää tuottamuksellisuutta tai tahallisuutta.

 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Normaalisti vastuuseen voi joutua vain omista teoistaan (myös tekemättä jättäminenkin on tekemistä). On kuitenkin mahdollista olla vahingonkorvausvelvollinen toisenkin aiheuttamasta vahingosta. Erityisesti tämä koskee ns. isännänvastuun nojalla työnantajalle syntyvää vastuuta työntekijänsä tekemisistä. Hieman samanlaisia piirteitä on vastuussa esimerkiksi lapsen tai kotieläimen aiheuttamista vahingoista.  Tuottamusvastuun ohella tunnetaan ns. ankara vastuu, jossa vahingonaiheuttaja vastaa toimintaansa liittyvistä riskeistä huolimattomuuden asteesta riippumatta. Esimerkiksi räjäytystyö ja moottoriurheilukilpailun järjestäminen ovat sellaisia toiminnan aloja, joissa varsinkin ammattimaisesti toimivalla on ankara vastuu toiminnan aiheuttamista vahingoista.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa