Minilex - Lakipuhelin

Velvoitteen syntyminen luo vastuun

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velvoitteen syntyminen luo jo sinänsä vastuun sen mukaisen suorituksen täyttämisestä. Tuomiolla voidaan vahvistaa velvoitteen täytäntöönpano, mutta jo sopimus itsessään saa siis aikaan vastuun suorituksen täyttämisestä. Vastuu suorituksen täyttämisestä kattaa paitsi sen, että velkoja saa velvoitteen mukaisen suorituksen, myös sen, että suoritus on virheetön ja ajallaan täytetty.

Mikäli muuta ei ole sovittu, vastaa velallinen varallisuusarvoisesta suorituksesta koko omaisuudellaan. Vastuuta ei siten ole rajattu ennalta. Tämä näkyy suoritusvelvollisuuden pakkotäytäntöönpanossa siten, että esimerkiksi ulosmittaus voidaan ulottaa koko velallisen ulosmittauskelpoisuuteen omaisuuteen. Vastuuta voidaan kuitenkin myös rajoittaa esimerkiksi sopimusehdoin. Voidaan esimerkiksi sopia siitä, että velallisen vastuu ulottuu vain tiettyyn rahamäärään saakka.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Toisaalta vaikka velallisen vastuuta ei olekaan rajattu, saa velallinen kuitenkin itse määrätä omaisuudestaan. Velkojan suojaksi joissain tapauksissa on kuitenkin säädetty suojakeinoja, joilla velallista estetään tekemään velkojan oikeutta loukkaavia oikeustoimia. Esimerkiksi takaisinsaannilla voidaan joissain tapauksissa peräyttää velallisen tekemiä luovutuksia velkojan intressien turvaamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa