Minilex - Lakipuhelin

Korottomuusolettama

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Korottomuusolettama liittyy nimenomaisesti eräpäivää edeltävältä ajalta maksettavaan rahavelan korkoon. Korottomuusolettama tarkoittaa käytännössä sitä, että velallinen ei ole velvollinen maksamaan korkoa eräpäivää edeltävältä ajalta. Mikäli rahavelalle halutaan suoritettavaksi korkoa eräpäivää edeltävältä ajalta, siitä on näin ollen sovittava. Tahdonvaltaisuus tässä yhteydessä viittakin siihen, että osapuolet voivat sopimuksellaan sopia keskenään koronmaksuvelvollisuudesta eräpäivää edeltävältä ajalta. Yleensä pankkiluotot ovat aina korollisia. Kun luottoa myönnetään, sovitaan myös maksettavasta korosta.

Sovittaessa velvollisuudesta maksaa korkoa sovitaan yleensä myös korkokanta. Mahdollista on, että velan korollisuudesta on sovittu osapuolten kesken, mutta korkokanta on jäänyt sopimatta. Tällöin velallisen on maksettava vuotuista korkoa kulloinkin voimassa olevan viitekoron korkokannan mukaisesti.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Korottomuusolettama ei koske tuottokorkoa. Tuottokorkoa voidaan tuomita vain siinä tapauksessa, jos hallussa on pidetty perusteettomasti rahaa. Osapuolet voivat tosin sopia sekä tuottokoron maksamisesta, että korottomuudesta. Korottomuusolettama ei myöskään koske viivästyskorkoa. Viivästyskoron maksuvelvollisuus on seuraus maksun oikea-aikaisesta laiminlyönnistä. Viivästyskorkoa on maksettava rahavelalle, ellei toisin ole sovittu.

Tarkemmissa kysymyksissä kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa