Minilex - Lakipuhelin

Velvoitetta vastaa saamisoikeus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Oikeudellisena käsitteenä velvoitteella on tarkkaan rajattu merkitys. Oikeustoimikelpoiset oikeussubjektit, kuten täysivaltaiset aikuiset, voivat itsenäisesti lainsäädännön ja hyvän tavan rajoissa velvoittautua erinäisiin velvoitteisiin. Osapuolet voivat muotoilla velvollisuutensa sisällön itse haluamallaan tavalla. Velvoite aikaansaa oikeudellisesti päteviä, ulosottokelpoisia oikeuksia ja niitä vastaavia velvollisuuksia osapuolten välille.

Velvoite tarkoittaa siis tietynlaista kaksiasianosaissuhdetta. Sen vastapuolella on saamisoikeus. Toisella on oikeus johonkin ja toisella taas vastaava velvollisuus, joiden kohteena on oikea suoritus. Suorituksen objektina voi olla yhtä hyvin esimerkiksi kaupattu esine tai työsuoritus. Siitä, joka on velvoitettu suorituksen täyttämiseen, käytetään nimeä velallinen. Vastapuoli on velkoja.

Useimmiten suhteen molemmat osapuolet ovat sekä velallisia että velkojia. Esimerkiksi työnantaja on velkojana oikeutettu saamaan työntekijävelalliselta suorituksena tietyn sopimuksen mukaisen työsuoritteen. Vastaavasti työntekijä on velkoja-asemassa oikeutettu palkkasuoritukseen velallistyönantajalta. On lisäksi mahdollista, että velkoja-asemassa ja velallisina on useampia henkilöitä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa