Minilex - Lakipuhelin

Voiko velalle maksettavasta korosta sopia?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Laki sääntelee vain rahavelasta maksettavaa korkoa. Myöskin julkisoikeudellisesta perusteesta johtuvat velat, kuten esimerkiksi verot tai terveyskeskusmaksut, jäävät korkoa koskevan lain ulkopuolelle. Työsaatavat ja perhe- ja perintöoikeudelliset saatavat sen sijaan kuuluvat korkolain piiriin.

Sääntely on kuitenkin tahdonvaltaista ja toissijaista sopimukseen verrattuna. Osapuolet saavat siis sopia koronmaksuvelvollisuudesta laista poiketenkin. Myös esimerkiksi kauppatapa osapuolten välillä syrjäyttää korkolain mukaisen sääntelyn. Osapuolet voivat sopia laista poiketen muun muassa koron määrästä, korkokannasta, tai viivästyskoron alkamisajankohdasta. Viivästyskorosta on kuitenkin pakottavia säännöksiä kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten suhteiden osalta kuluttajan eduksi. Muissa erityislaissa on myös säännöksiä korosta. Siltä osin kuin tällainen erityislaki eroaa tai täsmentää korkolakia, on sitä noudatettava ensisijaisesti korkolakiin nähden. Muilta osin tulee korkolaki yleislakina sovellettavaksi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »