Minilex - Lakipuhelin

Luontoissuoritusvaatimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luontoissuoritusvaatimuksella tarkoitetaan sitä, että sopimuskumppanilla on oikeus vaatia, että sopimuskumppani täyttää sopimusvelvoitteensa sovitulla tavalla, kuten toimittaa tavaran virheettömänä. Luontoissuoritusvaatimus on yksi sopimuksen täyttämisen tehostekeino muiden joukossa. Muita tehosteita ovat mm. hinnanalennusvaatimus, menettämisseuraamus, sopimuksen purku, sopimussakko, vahingonkorvaus, omasta suorituksesta pidättäytyminen, uhkasakko sekä työn teettäminen.

Luontoissuoritusvaatimus voi koskea sekä jotain tiettyä työsuoritusta että jotain tiettyä esinettä. Esimerkiksi talon maalaaminen tulee toteuttaa käytännössä niin, että maalataan nimenomaan sovittu talo, sovitulla tavalla ja sovittuna aikana. Toisaalta tuomioistuimessa voidaan nostaa suorituskanne tarvittaessa, jolloin suoritustuomion antamisen jälkeen sopimus on täytäntöönpantavissa ulosottotoimin. Tällöin tuomioistuimen ratkaisu asiassa toimii pohjana ulosottoviranomaisen työlle.

Kuitenkin sopimusta ei ole poikkeuksellisesti velvollisuutta täyttää, jos se on mahdotonta jonkin ylittämättömän esteen takia (ns. force majeure) tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi sellaisia uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna etuun, joka vastapuolelle sopimuksen täyttämisestä koituisi. Ensinnäkin joskus voi käydä niin, että sopimuksen kohteena oleva tavara on menetetty tai rikkoutunut. Tällöin luontoissuoritusvastuu rajoittuu. Toisekseen ns. liikavaikeustilanteessa on kyse selvästi epätasapainoisesta sopimusasetelmasta, jolloin myöskään ei sopimusta tarvitse tietyin edellytyksin noudattaa.

Sopimuksen sisällön suhteen tulee tehdä tietty erottelu pää- ja apuvelvoitteiden välillä. Apuvelvoitteita ei näet voida vaatia pakkotäytäntöönpantavaksi. Kuitenkin, jos apuvelvoitetta rikotaan, ei sopimusosapuolen tarvitse tilannetta pelkästään hiljaisesti hyväksyä. Hän voi vaatia tehosteeksi sopimuksen täyttämiselle muun muassa sopimuksen purkamista tai vahingonkorvausta. Vahingonkorvauksen suuruus määräytyy ns. positiivisen sopimusedun mukaan. Toisin sanoen, sopijapuolen pitää päästä siihen taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi ollut, mikä sopimus olisi täytetty sovitulla tavalla.

Silloin, kun sopimusrikkomus on käsillä, kuten viivästys suorituksessa, yleensä molemmat sopimusosapuolet ns. tietävät tilanteen. Toisin sanoen, molemmat tietävät, että sopimusta ei ole noudatettu. Pääsääntönä on, että esimerkiksi ostajalla ei tällöin ole velvollisuutta reagoida viivästyksen takia esimerkiksi hoputtaakseen myyjää toimittamaan tavaran. Sen sijaan viivästyneen osapuolen asemaa horjuttaa muun muassa yllä leijuva uhka sopimuksen purkamisesta, kun viivästys on tapahtunut. Niinpä on säädetty, että viivästystilanteessa esimerkiksi myyjä saa kysyä ostajalta, hyväksyykö tämä tavaran luovutuksen määrätyssä ajassa. Toisaalta myyjä saa myös ilmoittaa täyttävänsä sopimuksen tietyssä ajassa. Tällöin ostajalla on vastausvelvollisuus kohtuullisessa ajassa. Jos kuitenkin ostaja jahkailee vastauksensa kanssa, kantaa hän seuraamukset, että sopimusta ei voi enää jälkikäteen purkaa, jos myyjä ehtii täyttää sopimuksen ennen, kuin ostaja kerkesi vastauksensa antaa. Näin suojataan toimeliasta sopimusosapuolta siltä, että sopimus purettaisiin.

Huomioitava on, että yleensä sopimusrikkomuksesta ei seuraa syytettä rikoksesta. Sopimusrikkomus itsessään ei ole rikoslaissa määritelty rikos. Toisaalta sopimusrikkomuksen tekotapa voi täyttää esimerkiksi kavalluksen, petoksen tai epärehellisyyden tunnusmerkistön, jolloin syyte voidaan kyllä nostaa. Toisin sanoen, jos sopimusta ei noudateta, ei ketään voi silti lähtökohtaisesti uhata esimerkiksi esitutkinnalla ja mahdollisella rikosrekisterillä.

Velvoiteoikeudellisissa asioissa ei ole aina helppoa kohdata mutkia matkassa, kun taustalla voivat olla jopa vuosikausia kestäneet yhteistyökuviot tai sopimuksessa ilmenee puutteita jälkikäteen. Käännythän lakimiehemme puoleen, kun mieleesi juolahtaa tarkempia kysymyksiä vaikkapa sopimuksen täyttämisen tehostetyökaluihin tai sopimuksen tulkintaan liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]