Minilex - Lakipuhelin

Velallisen maksusuoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velka on lähtökohtaisesti maksettava oikealle velkojalle, jotta velallinen vapautuisi suoritusvelvollisuudestaan. Tietyissä tilanteissa perustellussa vilpittömässä mielessä ollut velallinen voi kuitenkin poikkeuksellisesti vapautua maksuvelvollisuudestaan oikeaa velkojaa kohtaan, vaikka hän maksaisikin velkansa väärälle velkojalle. Tallaisissa poikkeuksellisissa tapauksissa puhutaan, että velallinen saa maksusuojaa oikeaa velkojaa kohtaan. Velallisen maksusuojaan oikeuttavat tilanteet on määritelty tarkkaan laissa, ja pääsääntöisesti riski velkojasta erehtymisestä jääkin velallisen itsensä kannettavaksi.

Lainsäädännössä maksusuojaa käsitellään tavallisten ja juoksevien velkakirjojen yhteydessä. Näitä velkakirjalakiin sisältyviä maksusuojasäännöksiä on kuitenkin sovellettu myös muunkinlaisiin velvoitteisiin. Ero tavallisen ja juoksevan velkakirjan välillä perustuu siihen, että tavallinen velkakirja asetetaan aina nimetylle henkilölle, kun taas juokseva velkakirja on nimensä mukaisesti tarkoitettu ”juoksemaan” velkojalta toiselle. Juoksevia velkakirjoja ovat haltija- ja määrännäisvelkakirjat.

Velkakirjalaissa maksusuojan saaminen liittyy tilanteisiin, jossa velkasuhteen velkoja on vaihtunut ja velallinen on tästä vaihdoksesta johtuen suorittanut velkansa väärälle henkilölle. Laissa erotellaan toisistaan kolme eri tilannetta, joissa maksusuojan saaminen on mahdollista. Näistä ensimmäisessä velka on perustunut tavalliselle velkakirjalle ja velallinen on suorittanut maksun aiemmalle velkojalle, vaikka todellisuudessa velkakirja olikin jo siirtynyt uudelle omistajalle. Tässä tapauksessa maksusuoja on mahdollinen, jos velallinen on ollut perustellussa vilpittömässä mielessä velkojan vaihdoksesta eli jos hän ei ole tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää velkojan vaihtumisesta.

Toinen velkakirjalaissa mainittu tilanne koskee sitä, jos velallinen on maksanut velkansa uudeksi velkojaksi luulemalleen henkilölle, mutta tavallisen velkakirjan luovutus tälle henkilölle havaitaankin pätemättömäksi. Tässä tapauksessa velallinen voi saada maksusuojaa, jos hän ei tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää velkakirjan luovutuksen olleen pätemätön. Maksusuojaa ei kuitenkaan ole tässä tilanteessa mahdollista saada muun muassa silloin, jos velkakirjan luovutus oli väärennetty tai jos aiempi velkoja luovutti velkakirjan törkeän pakottamisen alaisena.

Kolmas laissa mainittu tilanne koskee juoksevan velkakirjan luovutusta. Kun kyse on juoksevasta velkakirjasta, velallisen mahdollisuus saada maksusuojaa kytkeytyy siihen, kenen hallussa velkakirja on. Pääsäännön mukaan haltijavelkakirjan haltijalle tehty maksu on aina pätevä, jos velallinen oli vilpittömässä mielessä sen tehdessään. Myös määrännäisvelkakirjan haltijalle vilpittömässä mielessä tehty maksu on pätevä, kunhan velkakirjan hallinta perustuu katkeamattomaan luovutusten sarjaan tai velallinen on voinut olettaa muuten velkakirjan hallussapitäjän olevan oikeutettu toimimaan varsinaisen velkojan puolesta.

Edellä mainitut tilanteet ovat siis kuitenkin poikkeuksia pääsääntöön, jonka mukaan riski velkojasta erehtymisestä jää velallisen kannettavaksi. Jos olet maksanut velkasi väärälle velkojalle ja pohdit mahdollisuuksiasi saada tilanteessa maksusuojaa, asiassa kannattaa olla yhteydessä lakimieheen. Esimerkiksi Minilexin lakimiehet ovat ammattitaitoisia maksusuojan myöntämiseen liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]