Minilex - Lakipuhelin

Kestosuoritussuhde pidempiaikaisena sopimussidoksena


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Velvoitteet voidaan jakaa myös kerta- ja kestosuorituksiin. Kertasuoritus on kyseessä, kun velallinen täyttää velvoitteensa yhdellä suoritustoimella. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi, kun ostaja maksaa ostamansa tavaran kerralla, tai kun elatusapu on vahvistettu suoritettavaksi kertamaksuna. Vastaavasti myyjän luovuttaessa tavaran ostajalle tapahtuu kertasuoritus.

Kestosuorituksessa osapuolten välillä vaikuttaa pidempiaikainen sidonnaisuusm joka sisältää useita, toistuvia suorituksia. Sidonnaisuus on voimassa ennalta määritellyn ajan tai toistaiseksi. Tyypillisiä kestosuoritussopimuksia ovat esimerkiksi vuokra-, työ- ja erilaiset yhteissuhdesopimukset kuten franchising-sopimukset. Samoin elatusapu on usein toistuvaissuoritus. Etenkin elinkeinoelämässä kestosuoritukset ovat yleisesti käytettyjä. Usein ne muodostavat varsinaisen sopimusten verkon. Tällöin suoritusvirhetilanteissa on otettava huomioon yksittäisen kertasuorituksen lisäksi koko ympäröivä sopimuskokonaisuus.

Kysymys oikeasta suorituksesta on keskeinen kestovelkasuhteessa. Koska suhteeseen kuuluu jatkuvat suoritukset, voidaan suorituksen oikeellisuuttakin tarkastaa milloin vain velvoitteen voimassaoloaikana. Esimerkiksi työsopimussuhteessa työntekijän suorituksen - työtekovelvoitteen - on oltava sopimuksen mukaista koko työsuhteen ajan. Samoin työnantajan oikea suoritus arvioidaan aina joka palkanmaksun aikaan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa