Minilex - Lakipuhelin

Nominalismi velallisen suojana


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Nimellisarvoperiaatteen eli nominalismin mukaan on velka maksettava rahan nimellisarvon mukaan. Näin on siksi, että velkasuhteet säilyisivät vakaina ja ulospäin avoimina. Vastakkaisen periaatteen, valorismin, mukaan velka sidotaan rahan reaaliarvoon. Tämä voi olla perusteltua muun muassa kohtuus- ja oikeudenmukaisuusnäkökohtien vuoksi. Rahan arvo on saattanut muuttua velvoitteen syntymishetkestä.

Vaikka meillä ei olekaan erillistä säännöstä siitä, että velvoitteet tulisi täyttää nominalismiperiaatteen mukaan velan nimellisarvon suuruisena, ilmenee periaatteen etusijaisuus useiden säädösten taustalta. Esimerkiksi indeksikieltolainsäädäntö pyrkii vahvistamaan rahavelan perustumista nominalismiperiaatteeseen. Hintojen, palkkojen, ansioiden tai muiden kustannusten kehitystä kuvaavan indeksin muutoksiin perustuvan indeksiehdon ottaminen sopimukseen on kielletty.

Hintojen nousu voi saada aikaan inflaation eli rahan arvon heikkenemisen. Koska velkasuhteissa noudatetaan nominalismia, muodostuu inflaatio velalliselle edulliseksi; velka voidaan maksaa määrällä, jonka arvo ei välttämättä enää suoritusajankohdalla ole niin suuri kuin mikä se oli velvoitteen syntyhetkellä. Näin on haluttu asettaa inflaatioriski velkojan vastuulle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa