Minilex - Lakipuhelin

Viemävelkaperiaate

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velan suorituspaikka voidaan valita olevan joko velkojan taikka velallisen luona. Pääsääntö sekä tavallisten että juoksevien velkakirjojen osalta on velan maksaminen velkojan luona, jos maksupaikasta ei ole osapuolten välillä toisin sovittu.

Velan maksaminen velkojan luona tarkoittaa käytännössä velkojan asuntoa. Mikäli velkoja harjoittaa kauppaa tai muuta liikettä, velka on maksettava hänen liikehuoneistossaan. Riippumatta asianosaisten sopimuksesta velkojalla on oikeus määrätä toinen maksupaikka siinä maassa, jossa velka pitäisi maksaa. Muutoksesta ei saa kuitenkaan aiheutua olennaista hankaluutta tai kustannusta velalliselle. 

Siinä tapauksessa, että velkoja muuttaa maasta toiseen tai saamisen siirtyy muussa maassa asuvalle velkojalle, maksu saadaan suorittaa aikaisemmalla maksupaikalla.  Mikäli velallinen ei tässä tilanteessa tiedä missä maksu on suoritettava, ei hän ole vastuussa maksun viivästymisestä. Tänä päivänä tilisiirtojen lisääntymisen myötä säännöksellä ei ole kovinkaan suurta merkitystä. Tärkeää on kuitenkin huomata, että mikäli saamisen siirtyy toiselle velkojalle, velalliselle on muistettava ilmoittaa esimerkiksi uusi tili.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Viemävelkaperiaatteesta on yksi poikkeus, joka on nimeltään noutovelkaperiaate. Tämä tarkoittaa sitä, että velkakirjan haltijan on noudettava maksu velalliselta. Poikkeus tulee kyseeseen, mikäli on annettu huomattava määrä yleiseen liikenteeseen laskettavaksi obligaatioita tai joukkovelkakirjoja. Ne maksetaan täten velallisen liikehuoneistossa, jos muuta ei ole sovittu osapuolten välillä. Noutovelka tulee myös kyseeseen, kun pankki tai muu rahalaitos on antanut todistuksen talletuksesta.

Tänä päivänä käteismaksuista on suurelta osin siirrytty tilisiirtoihin. Edellä sanottu ei kuitenkaan vähennä viemävelkaperiaatteen merkitystä. Tilannetta voidaan kutsua nimellä modifioitu viemävelkaperiaate. Maksumääräyksen antajan katsotaan täyttäneen velvoitteensa, kun saajan laitos on saanut tarvittavat tiedot tilisiirron maksamiseksi saajan tilille sekä varat ovat tulleet saajan tilille taikka vaihtoehtoisesti saajan laitoksen asettamat tilisiirron katetta koskevat ehdot ovat täyttyneet. Yksinkertaistettuna velallinen on täyttänyt maksuvelvoitteensa vasta kun siirto on velkojan tilillä.

Tarkemmissa kysymyksissä kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa