Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän irtisanoutuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa ei ole määritelty perusteita työntekijän irtisanoutumiselle toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Näin ollen työntekijä voi irtisanoutua ilman perusteita. Työntekijää sitoo kuitenkin irtisanomisaika, jonka aikana hänen tulee olla työnantajan käytettävissä ja toimia työnantajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Määräaikaista työsopimusta työntekijä ei voi kuitenkaan irtisanoa. Määräaikaiseen työsopimukseen sovelletaan työsuhteen irtisanomista koskevia sääntöjä vasta, kun työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta. Määräaikaisesta työsopimuksesta työntekijä voi irtautua ainoastaan koeajalla sekä työsuhteen purkuperusteiden mukaisesti. Työntekijän on toimitettava irtisanomisilmoitus työnantajalle pääsääntöisesti henkilökohtaisesti. Kirjeitse tai sähköpostitse toimitettu irtisanomisilmoitus on sallittu vain, jos henkilökohtaisesti irtisanoutuminen ei ole mahdollista.

Työntekijän on noudatettava työsuhteen irtisanomisaikaa ja työskenneltävä sillä aikaa normaalisti. Irtisanomisajasta voidaan sopia työsuhteen alkaessa tai kestäessä. Työntekijän irtisanomisaika ei saa olla työnantajan irtisanomisaikaa pidempi. Jos tällainen sopimus on tehty, katsotaan työntekijän irtisanomisajaksi sama aika, joka on työnantajan irtisanomisaika. Irtisanomisaika saa olla korkeintaan kuusi kuukautta. Jos muuta ei ole työnantajan ja työntekijän välillä sovittu, noudatetaan työsopimuslaissa säädettyjä irtisanomisaikoja. Työntekijän irtisanomisaika on lain mukaan 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta, on irtisanomisaika yksi kuukausi.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada työnantajalta työtodistus, eli kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työtodistukseen on lisättävä arvioi työntekijän taidoista ja käytöksestä sekä mainittava työsuhteen päättymisen syy vain työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä.

Irtisanoutuminen olisi hyvä tehdä kirjallisesti, mutta myös suullinen ilmoitus on sitova, sillä irtisanomisilmoitukselle ei ole säädetty muotovaatimuksia. Kirjalliseen irtisanomisilmoitukseen tulisi merkitä ainakin työntekijän nimi- ja henkilötiedot, päiväys sekä ilmoitus irtisanoutumisesta. Yleisimmin irtisanoutumiset kuitenkin hoidetaan edelleen keskustelemalla esimiehen kanssa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa