Minilex - Lakipuhelin

Koeaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeaika?

Työsopimusta solmiessaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alussa noudatettavasta koeajasta. Koeajasta tulee sopia nimenomaisesti ennen työsuhteen alkamista ja se alkaa kulua vasta työnteon alkamisesta, ei siis työsopimuksen kirjoittamisesta. Koeajan tarkoituksena on molempien osapuolten kannalta pystyä arvioimaan se, vastaavatko työsopimuksen sopimishetkellä voimassa olleet olosuhteet ja oletukset todellista asiantilaa. Työnantajalla on tilaisuus arvioida työntekijän työsuoritusta ja sitä, onko työntekijä kykenevä sopeutumaan työpaikan käytäntöihin ja työmenetelmiin. Työntekijällä on mahdollisuus arvioida yrityksen toimintaa ja työnantajan lakisääteisten velvollisuuksien toteutumista.

Kuinka pitkä koeaika voi olla?

Koeajan pituus voidaan sopia enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantaja voi pidentää sovitun koeajan kestoa. Koeaikaa voidaan pidentää kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä. Tällöinkään koeajan pituus ei saa ylittää kuutta kuukautta.

Määräaikaiset työsuhteet voivat kestää lyhyemmän aikaa kuin mainittu kuuden kuukauden koeaika. Tällöin koeajan pituus saa olla enimmillään puolet määräaikaisen työsopimuksen kestosta. Jos työntekijä on aiemmin ollut työnantajalla työssä, ja hänet myöhemmin palkataan yritykseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, voidaan vuokratyösuhteen aikana suoritettu koeaika vähentää tästä uuden työsuhteen koeajasta. Samoin jos työntekijä työkokeilun jälkeen palkataan yritykseen, voidaan työkokeilun pituus vähentää koeajasta.

Millaisista syistä työsuhde voidaan päättää koeajalla?

Koeajan tarkoituksena on työsuhteen osapuolten edellytysten arvioimisen lisäksi keventää työsuhteen päättämisessä noudatettavaa menettelyä. Jos osapuolten asianmukaiset odotukset eivät toteudu koeajan edetessä, on työsuhde helpompi ja nopeampi purkaa, kuin jos kyse olisi jo täysin velvoittavasta työsuhteesta.

Vaikka erottamismenettelyä on koeajalla kevennetty ei tämä tarkoita että työsuhde voitaisiin irtisanoa koeajalla mistä tahansa syystä. Työsuhdetta ei saa purkaa koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työnantaja ei voi purkaa työsuhdetta syistä jotka eivät liity koeajan tarkoitukseen, eli työntekijän soveltuvuuden kartoittamiseen. Toisaalta työntekijä ei voi purkaa työsuhdetta koska löysi koeajan aikana muualta paremmin palkattua työtä.

Koeaikana työsuhdetta ei luonnollisesti myöskään saa purkaa epäasiallisin perustein, kuten työntekijän raskauden tai terveyden tilan takia. Myöskin syrjivistä syistä johtuva irtisanominen on kielletty, eli työntekijää ei saa erottaa tämän sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, alkuperäin tai muun henkilöön liittyvän perusteen nojalla.

Vinkit

  • Koeajan kokonaispituus voi olla enintään kuusi kuukautta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa