Minilex - Lakipuhelin

Koeaika irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeaika?

Koeajan tarkoitus on selvittää työntekijän sopivuus työhön. Koeaika antaa siis työntekijälle ja työnantajalle ajanjakson, jolla voidaan arvioida työntekijän soveltuvuutta tehtäväänsä. Koeaikana työsuhteen voi molemmin puolin purkaa päättymään ilman irtisanomisaikoja, mutta tälle toiminnalle on aina oltava asiallinen peruste. Työnantaja ei siis voi purkaa työsuhdetta koeaikana vedoten koeaikaan, vaan hänen tulee antaa täsmällinen syy sille miksi työsuhde puretaan. Esimerkkinä asiallisesti syystä on esimerkiksi se, että työntekijä ei sovellu työhön.

Pitääkö koeajasta sopia erikseen?

Koeajasta tulee aina erikseen sopia. Jotta koeaika tulee sovellettavaksi työsuhteessa, siitä täytyy olla nimenomainen maininta työsopimuksessa. Esimerkkilauseke voi kuulua näin: "Työsuhteessa sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa". Jos mainintaa koeajasta ei ole, ei se myöskään sido osapuolia vaan työsuhde on silloin voimassa ilman koeaikaehtoa, eikä koeaikapurkua voida käyttää. Todistustaakka koeajan voimassaolosta kuuluu sille osapuolelle, joka irtisanoo työsuhteen koeajan aikana, eli sen joka vetoaa koeaikaan on tarvittaessa todistettava, että työsuhteeseen on kuulunut koeaika. Tämä on yksi niistä syistä joiden vuoksi työsopimukset on hyvä tehdä kirjallisesti.

Millaisista syistä työsuhde voidaan irtisanoa koeajalla?

Koeajalla työsopimuslain yleiset irtisanomisperusteet eivät sido työsuhteen osapuolia. Koeajalla molemmat osapuolet voivat purkaa sopimuksen päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Edes koeajalla ei kuitenkaan ole mahdollista päättää työsuhdetta mistä tahansa syystä. Irtisanomisen pitäisi liittyä koeajan tarkoitukseen, eli työsuhteen edellytysten kartoittamiseen. Työnantaja voi purkaa työsuhteen esimerkiksi, jos käy ilmi ettei työntekijällä ole riittävää ammattitaitoa tai soveltuvuutta työhön. Työntekijä voi puolestaan purkaa suhteen jos käy ilmi että työtehtävät tai olosuhteet eivät vastaa sitä käsitystä joka hänellä oli työsopimusta solmittaessa.

Työsopimusta ei saa koeajallakaan irtisanoa epäasiallisesta tai syrjivästä syystä, kuten esimerkiksi työntekijän raskauden tai terveydentilan vuoksi taikka työntekijän sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kuinka pitkä koeaika voi olla?

Työsopimuslain mukaan koeaika saa olla maksimissaan kuuden kuukauden pituinen, ja määräaikaisessa työsuhteessa enintään puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta, kuitenkin edelleen maksimissaan kuusi kuukautta. Jos koeaika on sovittu tätä pidemmäksi ajaksi, sovelletaan kuuden kuukauden enimmäisaikaa laskettaessa koeajan pituutta. Koeajan pituutta koskeva säännös on pakottavaa oikeutta, eli siitä poikkeava sopimus on pätemätön. Edes valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt eivät voi sopia että kuutta kuukautta pidemmät koeajat olisivat alalla hyväksyttäviä.

Vinkit

  • Vaikka työsuhteen purkaminen koeajalla on helppoa, ei irtisanominen koeajallakaan saa johtua syrjivistä syistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa