Minilex - Lakipuhelin

Liikkeen luovutus: Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liikkeen luovutuksen toteutuessa siirtyvät voimassa olleet työsuhteet uudelle omistajalle tai haltijalle. Työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät niin ikään luovutuksen saajalle. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymisessä rajoittavana tekijänä on työsuhteen voimassaolo, koska vain voimassa olevien työsuhteiden luomat oikeudet ja velvollisuudet voivat siirtyä uudelle työnantajalle. Uuden työnantajan on siten noudatettava niitä työsuhteen ehtoja, jotka olivat voimassa ennen luovutusta.

Poikkeuksen tähän aiheuttaa kuitenkin taloudellisin syin irtisanottujen työntekijöiden osalta takaisinottovelvollisuus, joka siirtyy liikkeen luovutuksen yhteydessä luovutuksen saajalle. Oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksen saajalle luovutushetkellä. Luovutushetkellä tarkoitetaan hetkeä, jona luovutuksen saaja ryhtyy harjoittamaan luovutettua liiketoimintaa ja käyttämään määräysvaltaa.

Työntekijöiden osalta liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että heidän työsuhteensa jatkuvat samana ja yhdenjaksoisena. Tämä puolestaan tarkoittaa saavutettujen työsuhde-etuuksien säilymistä. Koska työsuhteen lasketaan alkaneen jo luovuttajan palveluksessa, ei liikkeen luovutus vaikuta esimerkiksi ikälisien saamiseen tai irtisanomisaikojen pituuteen. Toisaalta kaikki työsuhde-etuudet eivät välttämättä siirry, jos luovutuksen saaja ei kykene kaikkia etuuksia toteuttamaan. Tällainen tilanne voi aiheutua esimerkiksi loma-asuntojen ja muiden vapaa-ajan palveluiden osalta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa