Minilex - Lakipuhelin

Koeajan alkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeaika?

Työsopimusta solmittaessa voidaan sopia koeajasta. Työnantaja ja työntekijä sopivat tällöin, että osa työsopimuksen voimassaoloajasta on koeaikaa. Koeajan kuluessa työnantaja ja työntekijä voivat purkaa työsopimuksen päättymään heti. Vaikka koeajalla ei tarvitse noudattaa tavanomaisia työsopimuslain mukaisia irtisanomisperusteita tai aikoja, ei purkamista saa kuitenkaan tehdä syrjivillä tai muuten epäasiallisilla perusteilla.

Koeajan tarkoitus on selvittää, onko työsuhteen jatkamiselle edellytyksiä. Tämä tarkoittaa toisaalta työntekijän ammattitaidon ja soveltuvuuden selvittämistä, toisaalta sen selvittämistä vastaavatko vaikkapa työtehtävät tai työolosuhteet sitä käsitystä joka työntekijällä oli sopimusta solmittaessa ja sitä sopiiko työyhteisö hänelle.

Koeaika voi olla enintään kuuden kuukauden pituinen. Sairausloma voi pitkittää sovittua irtisanomisaikaa. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla kuitenkin enimmiltään puolet koko työsuhteen pituudesta. Eli jos määräaikainen työsuhde olisi neljän kuukauden pituinen irtisanomisaika saisi olla enintään kahden kuukauden mittainen.

Milloin koeaika alkaa?

Koeaika alkaa tavallisessa tilanteessa kulua työnteon aloittamisesta. Koeajan alkaminen on siis sidottu työnteon aloittamiseen. Koeaika ei voi milloinkaan alkaa esimerkiksi vasta puolen vuoden kuluttua työsuhteen alkamisesta. Koeaika alkaa aina kulua heti työnteon aloittamisesta. Tämä johtuu siitä, että koeajan tarkoitus on työsuhteen edellytysten selvittäminen. Ei olisi kenenkään kannalta tarkoituksenmukaista, että koeaika ei alkaisi työnteon alusta vaan jostain myöhemmästä hetkestä.

Koeaikoja ei voi asettaa peräkkäin siten että keinotekoisesti pidennettäisiin koeaikaa sen laillisten rajoitusten ulkopuolelle. Lähtökohtaisesti koeaikoja on työsuhteessa vain yksi, ellei myöhemmin tule tilannetta jossa uuden koeajan asettaminen on erikseen asetettu mahdolliseksi.  Määräaikaisen työsuhteen muuttaminen vakituiseksi työsuhteeksi ei oikeuta koeajan käyttöä, sillä työnantaja on jo tutustunut työntekijään, eikä koeajalle ole todellista tarvetta.

Koeaika voi tietyissä tilanteissa alkaa myös myöhemmin. Tällainen tilanne on kyseessä silloin kun työtehtävät muuttuvat kesken työsuhteen. Tällöin voidaan järjestää toinen koeaika jolloin tarkkaillaan sitä, miten työntekijä soveltuu uusiin tehtäviin. Jos työntekijä ei sovellu tehtäviin tai ei halua jatkaa niissä työsuhdetta ei pureta, vaan työntekijä ainoastaan siirretään vanhoihin tehtäviin. Uuden koeajan asettaminen työtehtävien muutoksen takia edellyttää merkittävää muutosta työtehtävissä, eli mikä tahansa vähämerkityksinen muutos ei oikeuta uuden koeajan asettamista.

Jos sinulla on vielä kysyttävää liittyen koeaikaan tai sen alkamiseen, voit ottaa yhteyttä lakimiehiimme.

Vinkit

  • Koeaika alkaa tyypillisesti työnteon alkaessa.
  • Työtehtävien muuttuessa merkittävästi on mahdollista järjestää toinen koeaika.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa