Minilex - Lakipuhelin

Koeaikapurun syyt

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeaika?

Koeaika on tyypillisesti työsuhteen alkuun sijoittuva aika, jolloin selvitetään onko kyseisellä työntekijällä edellytyksiä työsuhteeseen. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin siten, että työsuhde päättyy heti ilman irtisanomisajan pituista aikaa. Koeaikapurun kynnys on matalampi kuin niin sanottujen normaalien työsuhteen päättämismenettelyiden - irtisanomisen ja purun - kohdalla. Normaalisti työsuhteen päättämiseltä edellytetään asiallista ja painavaa syytä tai jopa erittäin painavaa syytä työsuhteen purkamisen tilanteissa. 

Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta pitkä. Jos kyseessä on määräaikainen työsuhde ei koeaika voi myöskään olla pidempi kuin puolet työsuhteen pituudesta. Jos määräaikainen työsuhde on siis solmittu vaikkapa kymmenen kuukauden pituiseksi, koe aika saa olla pisimmillään viiden kuukauden pituinen.

Millaisista syistä työsuhde voidaan purkaa?

Koeaikana ei tarvitse noudattaa työsopimuslain mukaisia yleisiä irtisanomisperusteita. Tämä ei tarkoita sitä, että mikä tahansa syy kävisi työsuhteen purkuperusteeksi. Hyväksyttävänä koeaikapurun syynä voidaan pitää esimerkiksi työntekijän sopimattomuutta työhön, työn suorittamisen puutteellisuutta sekä pitkäaikaista sairastelua, jolloin työnantajan on mahdotonta arvioida työntekijän soveltuvuutta työhön.

Työntekijä voi purkaa työsuhteen jos työtehtävät tai työskentelyolosuhteet ei vastaakaan sitä kuvaa joka hänelle välittyi työsopimusta tehtäessä tai jos hän ei katso viihtyvänsä työyhteisössä. Koeaikapurun perusteiden voisi sanoa olevan luonteeltaan sellaisia että ne tavalla tai toisella liittyvät koeajan tarkoitukseen, eli työsuhteen edellytysten selvittämiseen. Koeaikapurun perusteita arvioidaan aina tapauskohtaisesti, joten suositeltavaa onkin ottaa yhteyttä lakimieheen.

Millaisista syistä työsuhdetta ei voida purkaa?

Koeaikapurun purkuperusteen on oltava asiallinen ja liityttävä koeajan tarkoitukseen. Koeajalla tapahtuvan työsuhteen päättymisen syy ei saa olla syrjivä tai epäasiallinen. Syrjivinä perusteina pidetään muun muassa työntekijän ikää, terveydentilaa, kansallista tai etnistä alkuperää, sukupuolista suuntautuneisuutta, uskontoa, mielipidettä, ammattiyhdistystoimintaa tai muuta näihin verrattavissa ole syytä. Raskaana oleville työntekijöille on säädetty tasa-arvolaissa erityinen turva irtisanomisia vastaan raskauden aikana, eli työsuhdetta ei saa purkaa koeajallakaan raskauden vuoksi.

Työsuhdetta ei saa purkaa koeajalla myöskään taloudellisista tai tuotannollisista syistä, sillä purkuperusteiden on liityttävä koeajan tarkoitukseen. Jos työntekijällä on tarve vähentää työntekijöitä tällaisista syistä, tulee hänen käyttää myös koeajalla olevan työntekijän kohdalla tavallista lain mukaista irtisanomisaikaa.

 

Vinkit

  • Koeaikapurkamisen syyn tulee liittyä koeajan tarkoitukseen.
  • Työsuhdetta ei voi purkaa koeajalla vetoamalla tuotannollisiin tai taloudellisiin syihin.
  • Työsuhdetta ei saa purkaa syrjivin tai muuten epäasiallisin perustein.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa