Minilex - Lakipuhelin

Liikkeen luovutus ja irtisanoutuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä liikkeen luovutus tarkoittaa?

Liikkeen luovutus tarkoittaa yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle. Liikkeenluovutuksen yhteydessä vanhan työnantajan työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Liikkeen luovutuksessa siirtyvät tyypillisesti liikkeen varallisuus, työntekijät sekä toimintaan tarvittavat rakennukset ja irtaimisto.

Voiko työntekijä irtisanoutua luovutuksen perusteella?

Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Työntekijällä ei ole oikeutta vastustaa siirtymistä ja jäädä luovuttajan palvelukseen, mutta hän voi irtisanoa työsopimuksensa normaalia lyhyemmällä irtisanomisajalla. Työntekijän irtisanomisaikaa koskevaa poikkeusta sovelletaan sekä toistaiseksi voimassa olevissa, että määräaikaisissa työsopimuksissa.  

Liikkeen luovutuksessa työntekijä saa työsuhteessa muutoin sovellettavaa irtisanomisaikaa noudattamatta tai sen kestoajasta riippumatta irtisanoa työsopimuksen päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Jos työntekijälle on annettu tieto myöhemmin, hän saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta.

Mitä muita muutoksia liikkeenluovutus voi aiheuttaa työntekijän asemaan?

Liikkeen luovutuksella voi olla irtisanoutumisoikeuden lisäksi olla muitakin vaikutuksia työntekijän asemaan. Työntekijän tehtävät voivat ensinnäkin muuttua luovutuksen jälkeisten uudelleenjärjestelyjen takia. Jos liikkeen toimiala vaihtuu luovutuksen seurauksena, tarkoittaa tämä että työntekijöitä koskevat työoikeudelliset säännökset voivat muuttua. Kun vanha työehtosopimus lakkaa olemasta voimassa voidaan vanhojen työntekijöiden kanssa solmia uusi, nykyisen toimialan mukainen työehtosopimus joka voi aiheuttaa muutoksia työntekijöiden oikeuksissa ja asemassa.

Voiko luovutuksensaaja irtisanoa työntekijän luovutuksen perusteella?

Luovutuksensaaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella. Liikkeen luovutuksen yhteydessä sekä luovuttaja että luovutuksensaaja saavat irtisanoa työsopimuksen ainoastaan, jos siihen on työntekijän henkilöön liittyvä irtisanomisperuste tai taloudellinen ja tuotannollinen peruste. Tällainen syy voi syntyä, jos luovutuksensaaja haluaa toteuttaa muutoksia ostamassaan liikkeessä ja päättää järjestellä sen tehtäviä uudestaan tai toteuttaa organisaatiouudistuksen.

Vinkit

  • Työntekijällä on oikeus irtisanoutua liikkeen luovutuksen seurauksena normaalia lyhyemmällä irtisanomisajalla.

Varoitukset

  • Luovutuksensaaja ei saa irtisanoa työsuhdetta pelkästään luovutuksen perusteella, mutta työntekijöitä saatetaan irtisanoa luovutuksen jälkeen taloudellisista ja tuotannollisista syistä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa