Minilex - Lakipuhelin

Koeaika virkasuhteessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeajan tarkoitus?

Koeaikaa käytetään nykyään virkasuhteissa yleisesti sen selvittämiseksi, onko virkamies tai viranhaltija kelpoinen ja soveltuva virkaan ja virkasuhteeseen. Koeaika antaa myös virkasuhteessa olevalle mahdollisuuden harkita sitä, kuinka virkasuhde vastaa hänen odotuksiinsa. Koeaikana virkasuhde voidaan purkaa välittömästi molemminpuolisesti. Irtisanomiselle tai virkasuhteen purkamiselle vaadittavia erityisen painavia tai asiallisia syitä ei vaadita, vaan koeaikana virkasuhde voidaan purkaa niin sanotusti vapaammin perustein. Tällainen peruste ei kuitenkaan saa olla syrjivä tai muutoin epäasiallinen. 

Kuinka pitkä koeaika voi enintään olla?

Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta ja se tulee määrätä viimeistään virkasuhteeseen ottamispäätöstä tehtäessä. Kunnallisen viranhaltijan kohdalla vuotta lyhyemmässä virkasuhteessa koeaika voi lisäksi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta. Jos siis kunnallinen viranhaltija on otettu puolen vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen, voi koeaika olla tällöin enintään kolme kuukautta.

Voiko koeaikoja olla useampia kuin yksi?

Jos kunnallinen viranhaltija siirtyy saman työnantajan palveluksessa virkasuhteesta toiseen, voidaan koeaika määrätä myös uuteen virkasuhteeseen siinä tapauksessa, jos viranhaltijan tehtävissä tai hänen asemassaan tapahtuu huomattava muutos. Sen sijaan, jos peräkkäisissä määräaikaisissa virkasuhteissa viranhaltijan tehtävät tai asema eivät muutu huomattavasti, uutta koeaikaa ei voida enää käyttää uudessa määräaikaisessa virkasuhteessa. Samoin valtion virkamiehen kohdalla uuden koeajan määrääminen saman työnantajan uudessa määräaikaisessa virkasuhteessa ei ole oikeuskäytännön perusteella mahdollista, jos virkasuhteessa on kysymys samoista tai samankaltaisista tehtävistä kuin aikaisemmassa virkasuhteessa on ollut.

Koeaika ei koske sellaista valtion virkamiestä, jonka nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvosto. 

Vinkit

  • Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta pitkä.
  • Koeajalla arvioidaan, onko virkamies tai viranhaltija soveltuva tehtäviinsä.
  • Koeaikaa ei voida käyttää kaikkien virkamiesten kohdalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa